בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מגילת רות
לחץ להקדשת שיעור זה

תיקון השואף לשלמות

דמותו השונה של ישי אבי דוד ביחס לבני משפחתו, מלמדת כי מעשה התשובה הוא הכרחי וראוי ביותר, אך באחרית הימים מלכות בית דוד תוביל אותנו לשלמות הרוחנית בטהרתה

undefined

הרב יוגב כהן

סיון תשע"ז
3 דק' קריאה
בין נקודת ראשיתה של מגילת רות ובין אחריתה מונח קו פנימי המעיד על מגמת העלייה בה.
העלילה נפתחת בתיאור מוות במשפחת אלימלך, ונגמרת בתיאור ייחוסו של דוד מלך ישראל. זרע הפורענות המכה שורשים בראשית המגילה יניב את פירות הגאולה באחריתה (ב"ב יד, א).
במבט מעמיק, מהלכה של מגילת רות משקף את מגמת העלייה של הבריאה כולה. התיאור החוזר במעשה בראשית "ויהי ערב ויהי בוקר" מלמד כי ביסוד המציאות האור מתגלה מתוך החושך. גם ישראל המהווים את תכלית הבריאה הופיעו בתחילת דרכם על מפת ההיסטוריה במצבי גנות אשר הצמיחו אחר כך את שבחם (פסחים קטז, א), ושבט המלוכה התחיל את פועלו במעשה גנות של יהודה אשר תוצאתו הניחה את אבן הפינה של בית דוד.
נמצא כי מגמת העלייה של מגילת רות משקפת את התנועה המניעה את הבריאה אל עבר ייעודה בהובלת מלכות בית דוד, עד אשר "אור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים", ויאיר את החשכה שקדמה לו במעשה בראשית.
שינוי הכיוון מירידה לעלייה מתבטא בתנועת התשובה שקדמה לעולם ומהווה אחד מיסודותיו (פסחים נד, א). התשובה מאפיינת יותר מכול את שבט יהודה. מלכות בית דוד האמונה על תיקון העולם, צומחת מתוך המאורעות והמשברים, אשר במבט מעמיק עיצבו את דמותה של מלכות ישראל.
הודאת יהודה על מעשהו עם תמר חרף הבושה המתלווה לכך, מלמדת כי מידת אמת עומדת בבסיס מלכות ישראל, כפי שלמדו חז"ל: "אמר לו הקב"ה: אתה הודית במעשה תמר, יודוך אחיך להיות מלך עליהם" (בראשית רבה צט, ח). במגילת רות ניתן לזהות כי החסד בישראל מהווה מטרה ממלכתית. הרגשת זרותה של רות וקשיי השתלבותה בבית לחם, לא סדקו את תמיכתה בנעמי ואת החלטתה להצטרף לקהל ישראל. ובועז לא חיפש את כבודו האישי, אלא ביקש להקים את שם המת על נחלתו. גם חזרתו של דוד מלך ישראל בתשובה לאחר מעשיו עם בת שבע, קבעה לדורות את אופי התשובה הראויה (מועד קטן טז, ב).
נפילותיהם של בני שבט המלוכה מעידות על כוחותיהם הגדולים וכישרונותיהם הברוכים. ככל שטמונים באדם כוחות גדולים של יצירה ומעשה, כך ההתמודדויות המונחות לפתחו יהיו רבות וקשות, ועל כך אמרו חכמים: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה נב, א). בטבע שבט יהודה קיימת מנהיגות פורצת דרך, המיועדת להוביל את העולם אל עבר ייעודו. תכונה זו המזמנת לפתחה אתגרים ונפילות, טומנת בחובה גם יכולת קימה מעפר הנפילה.בין תיקון לשלמות


מבין צאצאיו של שבט המלוכה בולטת ייחודיותו של ישי אבי דוד, כפי שמופיע בחז"ל: "תנו רבנן ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד" (בבא בתרא יז, א). בעומק המדרש מתברר כי ישי היה שונה בנוף משפחתו. בעוד שיתר בני שבטו נפלו וקמו, ישי כלל לא חטא בחייו. דמותו משמשת דוגמה לאדם שאורחות חייו ביטאו את פסגת השלמות הרוחנית. לגבי ישי לא התקיים עיקרון רוחני האומר כי החטאים הם המביאים מיתה על האדם, כפי שנקבע על ידי רבי חנינא בן דוסא שאמר לתלמידיו: "אין ערוד ממית, אלא החטא ממית" (ברכות לג, א). לכן מובן הדבר מדוע פטירת ישי נבעה רק מגזירת המיתה שירדה לעולם בעקבות חטא אדם הראשון.
לאור זאת מתבקש לשאול מדוע נולדה במשפחת שבט יהודה דמות החורגת מאופיים הטבעי, ומדוע דווקא ישי נבחר להיות אביו של דוד מלך ישראל?
בעולם שבו חטאי האדם מחויבי המציאות, כפי שתיאר זאת החכם מכל אדם: "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז, ב) - התשובה מבורכת לעולם ונותנת תקווה לאנושות לתקן את מעשיה. לשם כך נבחר שבט יהודה ללמד במעשיו את ישראל ויתר הנבראים דרכי התמודדות ותשובה נכונים.
אולם מציאות זו היא בדיעבד, ונמשלת להתמודדות אדם בריא עם החולי הבא עליו חדשים לבקרים. אל לנו לטעות ולקדש את יכולת הקימה מעפר החטא, כדבר בעל ערך הנשגב ביותר. אין אנו מקדשים את הבינוניות, אלא את השלמות הטהורה. שומה עלינו להפנים ולהאמין שכשם שהבריאה נבראה שלמה ובלי פגמים, כך יגיעו ימים שהקודש יאיר את כל מערכי החיים ולא יהיו עוד נפילות לאדם ולעולם.
דמותו הייחודית של ישי בשבט המלוכה מהווה נקודת אור של מציאות עתידית זו. חייו סימנו את המטרה שלשמה מלכות ישראל תוביל את עמה - שלמות רוחנית. דוד המלך נולד לאב שאורחות חייו שימשו לאות ולמופת, והכשירו את הקרקע למציאות מתוקנת שהשגתה מוטלת על כתפי זרעו, משיח בן דוד.
אם כן, מתברר כי דמותו השונה של ישי בקרב בני משפחתו מלמדת כי בשלב הזה מעשה התשובה הוא הכרחי וראוי ביותר, אך באחרית הימים תופיע השלמות הרוחנית בטהרתה, ולשם תוביל אותנו מלכות בית דוד.

מתוך העיתון בשבע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il