בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

אופן הנחת תפילין של ר"ת

undefined

בית מדרש ג. אסף

תמוז תשע"ז
עיקרי ההלכות
א.שלשה אופנים להנחת תפילין של ר"ת- יחד עם תפילין של רש"י, בעוד תפילין של רש"י עליו, אחרי הסרת תפילין של רש"י.
ב.מקום הנחת תפילין של ראש למניחים יחד- רש"י למטה, ר"ת למעלה.
ג.מקום הנחת תפילין של יד למניחים יד- מחלוקת: יש אומרים שר"ת למעלה, ויש אומרים למטה.

א. אופן הנחת תפילין של ר"ת
בשו"ע הובאו שלשה אופנים להנחת תפילין של ר"ת (לנוהגים כן, כפי שהתבאר בשבוע בשבוע שעבר):
1. יחד עם תפילין של רש"י- לא רק שיהיו עליו יחד, אלא שפעולת ההנחה והקשירה של שתיהן תתבצע בו זמנית.
2. יחד עם תפילין של רש"י- שיהיו עליו יחד, תחילה יניח של רש"י, ואחר כך, בעוד תפילין של רש"י עליו יניח של ר"ת.
3. אחרי תפילין של רש"י- בסוף התפילה יניח תפילין של ר"ת. ויש אומרים לפני קדושת ובא לציון, אבל לרוב הפוסקים עדיף להניח אחרי עלינו לשבח.
סדר העדיפות לשיטת השו"ע הוא כפי הסדר שהדברים כתובים לעיל 1 [למעשה, רוב הנוהגים להניח תפילין של ר"ת, עושים זאת באופן השלישי].

ב. מקום תפילין של ר"ת, למניחים יחד
תפילין של ראש- תפילין של רש"י למטה, כלומר לצד המצח. תפילין של ר"ת למעלה, כלומר לצד הקרקפת.
תפילין של יד- לדעת הט"ז: תפילין של רש"י סמוך למרפק ושל ר"ת סמוך לכתף.
לדעת המשנה ברורה: תפילין של רש"י סמוך לכתף ושל ר"ת סמוך למרפק.
למעשה- יש שנהגו כט"ז ויש שנהגו כמשנה ברורה, ולכל המנהגים שורש וטעם 2 .את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il