בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות שלושת השבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

רחיצה בים או בבריכה בימי בין המצרים

undefined

בית מדרש ג. אסף

תמוז תשע"ז
עיקרי ההלכות
א.מותר לרחוץ בים ובבריכה בימי בין המצרים. ויש נוהגים להמנע מכך מחמת הסכנה המצויה בימים אלו.
ב.שיעור שחייה מותר לכל הדעות עד ר"ח אב. משם ואילך דעת הגר"ע יוסף להתיר ודעת גרי"ש אלישיב לאסור.
ג. יש להמנע מטיולים ובילויים בימי בין המצרים, על מנת שלא יסיח דעתו מאבלות על החרבן. במקרה בו הטיול הוא צורך רפואי, או שאין אפשרות אחרת- מותר לטייל בימים אלו.

א. רחיצה בים או בבריכה בימי בין המצרים
מותר לרחוץ בים ובבריכה בימי בין המצרים, אמנם בימים אלו יש להיזהר ולהישמר מסכנות יותר מבשאר ימות השנה 1 , לכן יש נוהגים להימנע מלרחוץ בים או בברכה בימים אלו מחמת חשש הסכנה 2 .
ההיתר לרחוץ בים או בבריכה, אינו רק למי שהיה שם לפני בין המצרים, אלא לכל אחד- אפילו לא רחץ עדיין בים או בבריכה בשנה זו 3 .
כמו כן, שיעור שחייה מותר לכל השיטות עד ר"ח אב. משם ואילך לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל מותר ולדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל אסור 4 .

ב. טיול בימי בין המצרים
נוסף על האמור לעיל, שיש חשש סכנה בימים אלו- טעם מספיק על מנת להימנע מטיולים. יש טעם נוסף להימנע מטיולים ובילויים בימי בין המצרים.
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל כתב "שעשו הסכמה ותקנה בכח תורתינו הקדושה שמיום י"ז תמוז עד אחר תשעה באב לא ילך שום בר ישראל לטייל בגנות ופרדסים".
אולם, אם מדובר בטיול שיש בו צורך, ואינו רק לתענוג- כגון שצריך להתרפאות, או לצורך ילדיו וכדומה, הורה הגר"מ אליהו זצ"ל להתיר, אלא שיש לעשות זאת בזהירות רבה ולא להסתכן לחינם 5 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il