בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • רמב"ם יומי – הלכות עדות – 90 שניות על הרמב"ם היומי
לחץ להקדשת שיעור זה

לב הלימוד - הלכות עדות ב'

undefined

הרמב"ם היומי

אב תשע"ז
2 דק' קריאה
השבוע ברמב''ם

עדות ד'- י'

תמצית הפרקים. להרחבה ראו לב הלימוד


פרק ד' – עדי נפשות
הדין: ישנם שני חומרות מיוחדות בעדי נפשות: א) הם מצטרפים רק אם ראו את המעשה ביחד, באופן ששניהם ראו זה את זה; ב) עליהם להעיד ביחד באותו בית דין. משא''כ בעדי ממונות. [א-ז]

פרק ה' – עד אחד
הדין: א) לא מכריעים דין על פי עד אחד. מלבד בסוטה, עגלה ערופה ועגונה. אך עד אחד מחייב שבועה; ב) עד אחד שנמצא פסול, כל הקבוצה נפסלת. ובתנאי שכשראה התכוון להעיד; ג) עד אינו נעשה דיין. מלבד בדינים דרבנן. [א-ט]

פרק ו' – קיום שטרות
הדין: קיום שטרות נעשה באמצעות שלושה דיינים, בשעות היום בלבד. צורת הקיום על ידי שמזהים שאלו חתימות העדים, כגון שכתב ידם מוכר, או שראו אותם חותמים וכדומה. [א-ז]

פרק ז' – זיהוי החתימות
הדין: גם קרוב, קטן שהגדיל, וכן דיין – יכולים להעיד שמזהים את החתימות. ונדרשים שני עדים על כל חתימה. [א-ז]

פרק ח' – מי שחתם
הדין: אדם יכול להעיד על כתב ידי עצמו רק אם הוא זוכר את המעשה, או שהזכירוהו ונזכר. משא''כ אם אינו מצליח להיזכר כלל, לא סומכים על עדותו זו, אלא מקיימים רק באמצעות עדים אחרים שמזהים את כתב ידו. [א-ה]

פרק ט' – פסולי עדות
פירוט הפסולים: א) אשה, או ספק אשה; ב) עבד, או ספק עבד; ג) קטן, כל שלא נתברר שהוא גדול בשנים וסימנים; ד) שוטה, שמשתטה קבוע בדבר אחד. וכן מי שיש לו התקפות שטות, בשעת השתטותו; ה) חרש, שאינו שומע או שאינו מדבר; ו) עיוור, שאינו רואה. [א-יב]

פרק י' – הרשעים
פירוט הסוגים: מי שעשה עבירה ונתחייב מלקות או מיתה, פסול לעדות בתור רשע. ואם עשה עבירה מדרבנן, פסול מדרבנן. כמו כן, יש אנשים שהם בחזקת רשעים, כמו משחק בקוביה וכדומה (כמפורט). [א-ה]את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il