בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • קיום מצוות
לחץ להקדשת שיעור זה

כמה אדם צריך להשקיע מממונו על מנת לקיים מצווה?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

תשרי תשע"ח
2 דק' קריאה
שאלה זו נידונה בשולחן ערוך בסימן תרנו'. וצריך לחלק את הדיון לשלושה חלקים -
א: כמה חייב אדם לשלם על מנת לקיים את המצווה ולא להפסידה?
ב: כמה צריך לשלם כדי להדר במצווה, כלומר כמה עליו להוסיף כדי לקיים המצווה בהידור יותר מקיום רגיל?
ג: כמה צריך אדם לשלם או להפסיד כדי להמנע מאיסור?

נסכם בקצרה את ההלכה בשלושת חלקי הדיון:

א: כמה חייב אדם לשלם על מנת לקיים את המצווה ולא להפסידה?
כתב הרא"ש שאין אדם מחוייב לבזבז הון רב בשביל מצוה אחת ואפילו היא מצווה עוברת (הרא"ש למד זאת מהסוגיא בבבא קמא ט' א' האומרת שלא יתכן שאדם צריך להוציא שליש מממונו עבור מצווה יעו"ש) וכן כתב הרשב"א, הרשב"א שאל היאך לא מחויב אדם לתת ממון רב עבור מצווה עוברת? והביא דברי הראב"ד שכתב "כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור... שהעוני כמיתה" כלומר עני חשוב כמת ואדם לא צריך להגיע ל"מוות" בשביל קיום מצווה. אמנם דעת רבנו ירוחם שצריך להוציא עד עשירית מנכסיו כדי לא להפסיד מצווה עוברת ונראה שכן פסק המשנה ברורה, אך השוע והרמ"א לא פסקו כן (ראה בהערות מצליח).
מה הכוונה הון רב? כפי הנראה הכוונה היא שאין (חובה) לשלם מחיר מופקע על קיום מצווה.

ב: כמה צריך לשלם כדי להדר במצווה?
הגמרא (בבא קמא ט') אומרת שלהדר במצווה צריך להוסיף עד שליש מערך המצווה כשמקיימים אותה באופן רגיל. למשל אתרוג רגיל עולה 60 שקלים, כדי לקנות מהודר יוסיף 20 שקלים ויקנה אותו תמורת 80 שקלים. (אין חובה להדר אך מצווה לעשות כן).
מצאנו שתי שיטות בראשונים באיזה אופן מדובר שמצווה עליו להדר,
שיטת ר"ת: המצווה להדר היא באופן שמקיים את המצווה בשיעור מצומצם כגון, שקנה אתרוג בגודל שאמנם מספיק לפי ההלכה אך מצומצם, ולאחר מכן מוצא לקנות אתרוג גדול יותר, באופן זה, מצווה לקנות את האתרוג הגדול יותר בתוספת שליש ממחיר אתרוג רגיל.(ומדובר שיכול להחליף את האתרוג הראשון או למוכרו אך אם לא מוצא אפשרות להחליפו לא חייב להחזיק שני אתרוגים מ"ב ס"ק ד) לשיטה זו יש חומרא וקולא, החומרא היא שגם לאחר שקנה אתרוג, מכיון שהוא מצומצם בשיעורו, אם ימצא אחר מצווה להחליפו, ומאידך הקולא היא שמדובר רק באופן שהשיעור של האתרוג מצומצם אך אם מצא אחר נאה הימנו אין חובה לרוכשו.
שיטה שניה בראשונים: מדובר שמוצא אתרוג אחר נאה יותר וגם זו סיבה טובה להוסיף הידור ולאו דוקא כשהאתרוג הראשון בשיעור מצומצם, וגם במצב כזה מצווה להדר רק עד שליש. גם לשיטה זו מצאנו קולא וחומרא. החומרא היא להדר גם כשמצא נאה ולא רק בשיעור מצומצם. מאידך הקולא היא שאם כבר קנה את המצווה אינו צריך להחליפה, והידור שייך רק בעת שבא לקנות.

פסק השו"ע: השו"ע מביא את השיטה הראשונה בסתם ואת השיטה השניה בשם יש אומרים. כלומר השו"ע פוסק שמצווה להוסיף ממון כדי לקיים מצווה בהידור יותר, הכוונה שהאופן הלא מהודר הוא בשיעור מצומצם, אך אין צורך להוסיף למצווה נאה יותר, וגם אם קנה כבר את המצווה בשיעור המצומצם מצווה להחליפה באחרת.

ג: כמה עליו לשלם כדי להמנע מאיסור?
כדי להמנע מאיסור צריך לתת את כל ממונו. (שהרי מה שאמרנו עני חשוב כמת, אין הכונה כמת ממש, ואין זה נחשב פיקוח נפש המתיר איסורים).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il