בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בהר
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס328

השמיטה – והתעלות העולם

undefined

הרב יוחנן פריד

איר תשע"ח
2 דק' קריאה
1 פרשתנו פרשת "בהר" מוטבעת בחותם השנה השביעית – שנת "השמיטה" ושנת "היובל" על שום הפסוקים
בראשית הפרשה.
2 חז"ל ב'תורת כהנים'
– דקדקו בפסוק הראשון - במלים שהפכו למטבע לשון - תוך שהם שואלים – "מה עניין
שמיטה אצל הר סיני )והלא כל המצוות נאמרו בסיני( ?" והסבירו ,פרשו ענו מה שענו, ואחריהם הרחיבו מפרשי
3 התורה תשובת חז"ל זו בכמה פנים.
הקשר להר סיני, ולמשמעות מתן התורה , כלליה ופרטיה , במעמד הר סיני – מעניק מימד מיוחד לכל מצוות
התורה המעשיות , המחייבות התנהגותו של עם ישראל.
מרן הרב זצ"ל , מוסיף נדבך על גבי 'המסד הרעיוני' הזה. נדבך שיש בו נגיעה בנושאים קוסמיים .
5 הוא כותב בפרק אשר לו ניתנה הכותרת "גאולת האדם והעולם בעתיד" 4 בספרו "אורות הקודש"
:
"העולם – עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה , בצורתה האומללה שתואר קללה יש לה. )שהרי(
הזריעה, וכל עמלה, הזרייה , הניכוש שקדם לקצירה, כל אלה תוצאות של נפילה הן, מעקבות החטא 'בזיעת
אפך תאכל לחם' – )אבל בעתיד - או אז( יעלה רוח האדם למעלה ותענה הארץ לעומתו – ברכה עליונה."
והוא ממשיך בהתייחסות לעניינינו אשר בפרשה :
"מעין עלייה זו הוא אור המתגלה בשמיטה, בשבת הארץ, שנה של שביתה מכל עבודת הארץ , ודי לאדם
בברכת האדמה , ממתת ד' עליה, וההתחרות האנושית חדלה, והלב מתעדן עד כדי אחות כל החיים כולם,
6' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"
.
ואמנם , הרב הוגה רעיונותיו שם גם בענייננו של היובל ובדרך זו –הוא מכנה את השמיטה ואת היובל בשם
הנועז 'רשמים הם של עולם חדש...המבשרים טוב עליון... '
סוגייא זו, עמוקה היא, ונוגעת ביסודות הרעיוניים הטמירים ביותר של עולמנו.
7 אכן, לכשתמצי לומר – למדנו מכאן כי יסודותיו של עתיד העולם ותיקונו – ב'הררי קודש'
, היינו : ממעמד הר סיני
עד ימות העתיד לבוא, ב'עולם של תיקון'.

1
ספר ויקרא פרק כה ,א-יג
2
ספרא, בראש הפרשה
3
עיינו רש"י על אתר , וכן הרמב"ן בדבריו על דברים אלו ועוד בהמשך הדורות.
אורות הקודש , חלק ב התעלות העולם-המגמה העליונה 4
5
אורות הקודש , חלק ב , התעלות העולם פרק לג
6
ספר ויקרא פרק כה , ז
7
ספר תהילים , מזמור פז, א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il