בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • ואנחנו קמנו ונתעודד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

מכולות ומחולות בסערת הקרב

רשמים ומחשבות מגוש קטיף והשומרון, שדרות ואופקים, כפר מימון ואשקלון, ירושלים ותל אביב.

undefined

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

אב תשס"ה
6 דק' קריאה
רשמים ומחשבות מגוש קטיף והשומרון, שדרות ואופקים, כפר מימון ואשקלון, ירושלים ותל אביב.

א. הגוש הגואל אותנו
בסערות הימים והשעות האלו, נכתבו המילים שאין בהן אפילו מעט לבטא את הטלטלה הפוקדת את כולנו, אם כי גם לשתוק ולידום אי אפשר. דברים שהם בגדר הבלתי אפשרי, הלא יאומן, הבלתי ניתן לתיאור ולעיכול, מתרחשים בו זמנית, והלב והדעת, והנפש והרוח, נעים מצד אל צד בקצב מסחרר ובמורכבות שלמעלה מהשגה אנושית רגילה.

מי יכול היה להאמין שכמות של אנשים הדומה לשכונה בעיר, תהווה מנוף, וראש חץ המסעיר את כל המדינה, כל העם, וכל העולם?! מי יכול להבין מהיכן כוחות הנפש של חלוצות וחלוצים הנשארים בביתם, בנחלתנו, עד הרגע האחרון, ונחושים שלא לנטוש ולא לעזוב מרצון מול לוחמה פסיכולוגית ושקרית?! מי יכול לעכל מניין העוצמה הפנימית של שוהים ושוהות חוקיים אשר באו מרחוק ומקרוב וביטאו בכל אצילותם כי שייכים כולנו לגוש האמונה והמסירות ואין מחסום לכיסופים?! מי יכול לתאר את הכנסת האורחים וקבלת הפנים הן בגוש והן במי שעמדו בצמתים ובמלונות כדי להשתייך לגוש הגואל, ולסייע בשעת משבר להרים את הרוח?! מי מסוגל להישאר אדיש ופרטי, סגור בחומות עצמו, ולא לנוע ולא לזוע מעוצמת המפגש עם גבורות הגוש וגיבוריו?!

ב. הגוש המוסרי והציוני - באמת
במשימה לאומית עסקו ויעסקו בע"ה אנשי גוש קטיף והשומרון. במשימה יהודית וציונית של ירושת הארץ ויושביה בה. במשימה של אחריות ומסירות, הקרבה ועמידה בניסיונות מיוחדים נוקבים ונוראיים, וללא חת, ללא קטרוגים, ללא קטנות, ללא כוחניות, ללא ייאוש, ללא עצלות, נעשה מעשה המשימה הזאת מכל הלב בהתגברות על יצרים, באצילות הנפש ובטהרת הרוח. מה לא עשו מתיישבים אלו כדי להשתדל ולמלא שליחותם הציבורית! מה לא חידשו ותיקנו ובנו והשקיעו והאמינו וזרעו, ולא ארזו, וכל זה מתוך אמונה צרופה באמת של השליחות, ומתוך התמלאות כוחות דווקא מהקשיים ומהניסיונות.

עובדת היותם שליחי ממשלות ישראל, רק מהווה ביטוי הצומח מתוך מסירותם, מאמציהם, כנותם וישרותם. הגוש לימד את כולנו כיצד טהרת המאבק וגודל הכוונות והמעשים, מובילים לאחריות וגבורה פנימית, שרק מי שנתפס בשקריו, חושב כי בעלילות שווא יתנכל אל הרוח הזאת ויקטינה.

ג. חשבון נפש של רומסי דגל המדינה וערכיה
מוסדות השלטון, וכל האדישים והפסיביים בעת הזאת, צריכים לעשות עם עצמם חשבון נפש נוקב ולעשות תשובה גדולה על רמיסת דגל המדינה, וערכי הציונות והדמוקרטיה. מי שפיקד או שיתף פעולה או שלא התנגד נמרצות, או שתק מסביב לפקודת הגירוש והעקירה, הדורסנות והאטימות, כיצד יכול לישון בלילה את שנתו הערבה?! כמו גם מי שגרם במישרין או בעקיפין לעקירת יהודים מאדמת ישראל ללא סידור מתאים לקליטתם, ללא דאגה לכל אחת ואחד, כיצד יכול להמשיך בעבודתו כרגיל?!

כמו גם מי שבמישרין או בעקיפין גרם לכך שחיילי צה"ל יהפכו להיות צבא פוליטי, וכל זה בהסתמך נשיא בית המשפט הנמוך לצדק על חוק מנדטורי משנת תרצ"ז, בהקבלה מזעזעת בין צבא אנגלי ליהודי, בין לגיונות זרים למדי הקודש של צה"ל - ומי שהשתתף בפועל בעקירה שהובילה לטירוף מערכות ולאכזריות על רחמנים בגלל רחמנות על אכזרים - כל אלו צריכים לאכול פחות ולחוש נקיפות מצפון אמתיות בראותם איכה היו למרמס תורת הדמוקרטיה, חוק כבוד האדם וחירותו, זכויות מינימליות אנושיות. חשבון נפש זה צריך לעשות הרמטכ"ל ומפכ"ל המשטרה, שרי החוץ והפנים, ח"כי יְפִי הנפש שרוממות הרגשיות בפיהם.

חלק קטן מהם, עוד העיזו לבוא אתמול לגני טל באמצע הגירוש, ומשנשאלו איך הם שותקים מול העוולות המוסריות, חפו פניהם והורידו ראשם. מי שמסוגל לבוא למשפחת אידיאליסטיים בנוה דקלים בין עשר לשתים עשרה בלילה ולומר לה לפנות את ביתה עד שתים עשרה, אחרת תאבד זכויותיה - איבדו הוא ושכמותו את זכותם לייצג את מדינת ישראל. רק איוולת ואטימות ושימוש ציני בחיילי צה"ל יכולים היו לגרום לחשיבה ולהחלטה לשים דגל כזה על חולצות העוקרים והמגרשים.

ולעומת כל אלו מרימים, הגוש והנאחזים בו, את דגל המדינה, חזונה, ומשימותיה הלאומיות האמיתיות. ואת הרמת הדגל הזאת ואת הרוח הגדולה של הגוש אי אפשר לשבור, להרוס, לדכא, לכלוא, לחתום, להתיש, לרסק, לפזר, כפי שניסה לעשות מי שבשלטון יחיד, מתנשא ואטום שגרם לשתיקתם וחפזונם של הרבה שותפים במישרין ובעקיפין.

ד. הגוש הטהור מול זרמי הניכור והשנאה.
מרכיב מהותי במאבק על העם והארץ, הצדק והאמת, כפי שניהלו וינהלו בע"ה בגוש קטיף, ובשומרון - מהווה מקור העוצמה האמונית העומדת מול שקרים והכפשה, במישרין ובעקיפין.

מי שבאמת התקדם ורצה להכיר, להשתייך, להבין, להתחבר - ראה מולו מאבק טהור ואצילי, גיבור ונפלא, מעל ומעבר לכל כללים אנושיים רגילים. אבל דווקא משום כך, את הגודל הזה כנראה קשה לקלוט בגובה המסכים. כמה כלי תקשורת באו לגוש, וניסו לתפוס את התחושה, לאתר את השוליים, לחכות לדם ולעשן, ובלעו את כובעיהם, ונאלצו לפתוח לבבם ולבכות יחד אתנו, ולהיות נדהמים מכוחות הנפש שראו אצל אנשי הגוש והשומרון, והשוהות והשוהים החוקיים. כבר ביום שני בלילה העיז יגאל רביד מערוץ אחד לומר לעם ישראל כי המתנחלים כולם רוצים לעזוב מרצון, ורק נוער הנינג'ות מפריע להם. למה צריך לשקר כדי להצדיק את ההתנתקות? מדוע להשמיץ ולהעליל כדי להיות מייצג את שלטון היחיד הדורס והכוחני? למה לא להפנות את שאלות האלימות, והשחיתות לראש הממשלה, שריו ויועציו?

כמה ניתן להתפעל מרוח הגוש שלא נסה, לא נכנעת, לא נופלת מול ערוצי התקשורת הפוגעים בזכות הציבור לדעת את האמת ולפעול למענה.

ה. גוש הנלחם על ערך האדם
גם בשאלות של הפרטים הקטנים, ניכרת רוח הגוש וגדולתה, מול חיצוניות אטומה וכוחניות.

"ותהי האמת נעדרת" לימדנו הנביא ישעיהו בפרק נט, - מרוסקת לעדרים עדרים, ביארו לנו חז"ל במסכת סנהדרין צד. והנה היא מופיעה במדים של שוטרים הבאים לעקור ולבושם שחור, ומראיהם קודר וקשוח, כאילו עוסקים הם במשימת חייהם.

כל אדם בגוש, עולם ומלואו. איננו מספר, איננו סרט, איננו בית בעלמא. ומול העוצמה הפנימית הזאת עומדת הכמותיות, הספירה הטכנית שליחת מכולות ריקות והוצאתן כדי ליצור אווירה של עזיבה ופירוק.

והבעת פניהם של חיילים ושוטרים, קצינים ומפקדים, אלו שלב אדם בקרבם, מעידה יותר מכל כמה אינם שלמים עם משימה מעוותת כזאת ההופכת בידי פסיכולוגים ואנשי שלטון להיות כביכול "לאומית" חלילה. אבל אומץ לב להגיד "איני יכול", לומר "מצפוני אינו מאפשר לי", לא שמענו. כנראה בתרבות המערב והמזרח וה'סתם' של ימינו ועד השעבוד לרדיו לטלוויזיה ולעיתון, מרדימים כל אלו את האדם ועולמו הפנימי, והופכים אותו לרובוט המבצע פקודות.

ומול כל אלו עומדת ותעמוד רוחו של הגוש, האיתנות הפנימית, הנאמנות לצלם אלקים שברא באדם, הנחישות להיאבק כראוי על ערכי המדינה והציונות, והיא המנצחת.

ו. ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום
פסוק זה בפרשת השבת הקרובה, מסמן אולי במיוחד את ראש החץ האמוני אשר הגוש מהווה ויהיה בו גולת כותרת ייחודית.

תורת ארץ ישראל היא תורת חיים ואמונת הנפש, הניתנת למשה בסיני, וישראל הנגאלים ממצרים מקבלים אותה כדי להיכנס אתה לארץ החיים.

דבקות באלו, הייתה במעמדים מיוחדים בתקופה האחרונה. הבירור שנעשה בנפש ובמידותיה, בנאמנות לאמת ובמסירות למענה, בהתעלות הרוחנית, בזיכוך, הן בציפייה האדירה לישועה, והן באצילות שבתוך המאבק - כל אלו לא יישכחו, ומי שהיה בהם ומי שצפה בהם ומי שהרגיש אותם, שוב לא יחזור לשגרה, לפרטיות הקודמת, לקצב החיצוני של החיים ולקצפם. בכל יישוב, בצורה זאת או אחרת, היתה, יש ותהיה התרוממות של נפש נסערת ונאבקת, והיא תמשיך וביתר שאת דווקא בתוך המשבר, בתוך ההתמודדות, בתוך המאבק. כל השאלות כל התהיות, כל כנות החיפוש של בירור האמת האמונית, הכול יוביל להתחדשות ולעומק של לידה של קומה נוספת בכל מהלך הציונות, לבניית האמת האמונית בפרט ובכלל.

קרבה ובאה השבת, שבת של נחמה והתחדשות. ט"ו באב, שבת של מחולות.
קשה וכואב להיות במחולות מול המכולות, לחיות בהמשכיות של צמיחת הגאולה מול עקירה והרס, גירוש וניתוק.

קשה להמשיך ולהיאבק בתוך הימים האלו, אבל ההתחברות הנוראה והנפלאה שט"ו באב מבטאת על פי הגמרא בסוף תענית, היא המכלול של האמת בנפש ובלב, בדעת וברוח.

ומי שראה את המחולות בנוה דקלים ובנצרים, כפר דרום ומורג, גני טל וקטיף, נצר חזני ותל קטיפא, ניסנית, גן אור ובדולח, עצמונה ושירת הים, גדיד וכרם עצמונה ושליו, אלי סיני, שדרות ואופקים, תל אביב וירושלים - דווקא בימים אלו, הבין כי המחולות מנצחות את המכולות, העוצמה הפנימית גוברת על הריק והאטימות, ההיאחזות מפנה את העקירה, הנחישות והגבורות מאפילים על הרפיון המוסרי, הדורסנות והפוליטיזציה של צה"ל.

האור מנגח את החושך בכאב אדיר ובבכי גדול, ההופכים את הגוש לסמל ומופת חי, הממשיך לעורר את הלבבות של כל ישראל, להתחבר אל האמת ולהיאבק למענה ביתר שאת.

יותר ויותר מתברר כי דבר אלוקינו הנותן לנו כוח לעשות חיל הוא הקיים לעולם בנפשנו, בגבורתנו בגדלות רוחנו, ורוח האדם הקטנונית והיבשה, נפל תיפול! שם מנצחים הייאוש והרפיסות המוסרית והשחיקה באידיאליות. לעומת הגוש והשומרון המרימים את כולנו להיות מצפי הישועה באמת, הנלחמים ביושר ובטהרה להביאה לעולם,

וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייעפו.

---------------
פורסם גם באתר קטיף.נט

ניתן לקרוא הרחבות הלכתיות ופסיקת הלכה של הרב בנושא זה במדור "שאל את הרב" באתר, בקישורים הבאים:
עוד על היחס למדינה ולמגרשים יהודים בשמה.
מה עוד ניתן (היה) לעשות למניעת הגירוש?
עוד דרכי התחזקות לאחר גירוש וייאוש.
.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il