בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עיונים בעניני חנוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

היכן מניחים את החנוכיה?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

תשע"ח
2 דק' קריאה
נושא זה שנוי במחלוקות רבות ודעות שונות אין כוונתי במאמר זה להכריע בו את ההלכה. רק לפרט את הנושאים והדעות השונות ולהראות עד כמה אנו זקוקים לסנהדרין שתקום ותכריע הלכה לכל ישראל.

1: האם בכלל יש חובה לפרסם הנס לעוברים ושבים מחוץ לבית?

נפסק בשו"ע (תרעא ה) שבשעת הסכנה מניח החנוכיה על השולחן בביתו ואין צריך לפרסם הנס. וכך היה בתקופת התלמוד. רבים הפוסקים הסוברים שגם כיום אע"פ שבטלה הסכנה מכיון שבעבר היה מניח על שולחנו ודיו, כך בזמנינו אנו אין חובה להניח את החנוכיה במקום פרסום הנס. ויש חולקים. (ראה פסק"ת על הסעיף).

2: כשמדליק כלפי חוץ, האם בפתח הבית או פתח החצר או אולי בחלון?

נפסק בשו"ע (תרעא ה): נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ, אם הבית פתוח לרשות הרבים מניחו על פתחו, ואם יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר"
כלומר, כשהבית פתוח לרשות הרבים ואין חצר, צריך להדליק בפתח הבית.
← אם בחלון יש יותר פרסומי ניסא מאשר בפתח הבית, כגון שהחלון מול רחוב הומה אדם ופתח הבית לא, נחלקו פוסקי דורנו מה עדיף (דרשו עמ' קלח הערה 44).
← כשיש חצר והיא פתוחה לרשות הרבים, נחלקו הראשונים האם ידליק בפתח הבית או בפתח החצר. והשו"ע (תרעא ה) פסק שידליק בפתח החצר, אבל נחלקו האחרונים האם הכוונה לחצירות בזמנינו שאינם חלק מהמגורים ממש של בני אדם (שם הערה 45). ועוד שיש אומרים שדוקא בפתח החייב במזוזה מדליקים ואם פתח החצר אינו חייב במזוזה אין להדליק בו (פנה"ל 262). ויש חולקים בכל זה.
← האם חדר מדרגות של בנין משותף נחשב חצר ואפשר להדליק בפתחו? שוב נחלקו בזה הפוסקים (שם הערה 45)

3: הגרים בבתי קומות היכן ידליקו?

נפסק בשו"ע "ואם היה דר בעליה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים"
← מה עושים בבניני קומות בימינו? נאמרו בזה שלוש דעות עיקריות (פנה"ל 263), י"א: בפתח הבנין. י"א: בפתח הבית הפתוח לחדר המדרגות. י"א: בחלון.
וכשהחלון גבוה מכ' אמה יש אומרים שאין טעם להדליק בחלון שהרי מעל גובה כזה אין פירסום הנס. ומאידך יש סוברים שמכיון שמדובר בקיר של בית שנמשך גבוה, באופן כזה יש פרסום הנס גם מעל עשרים אמה. ויש סוברים שאם יש בנינים ממול לבנין בו מדליקים מחשיב את פרסום הנס מולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il