בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

גליון מס 193

כיצד קיימו האבות את כל התורה לפני נתינתה?

undefined

הרב רוני פרינץ

חשוון תשע"ט
2 דק' קריאה
"עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי" (כו, ה).

ידוע מאמר חכמים שלמדו מפסוק זה שהאבות קיימו את כל התורה כולה (יומא כח:).
פירושים רבים כתבו גדולי ישראל להסביר מאמר חז"ל זה, כשהשאלה ידועה, כיצד יתכן שקיימו מצוות עוד קודם שניתנו. יש שדרשו ופירשו כיצד בכל מעשה רמוזה מצווה, יש שפירשו שהדברים נאמרו ברוח אך לא במציאות הממשית.

כמעט כמו תמיד לרמב"ם דרך ייחודית בביאור מאמר זה. ראשית נביא דווקא את דבריו של תלמידו הגדול וממשיך תורתו של הרמב"ם, הלא הוא בנו, ר' אברהם בן הרמב"ם:
"ולפי שהתאימו מעשי מצות אלה על ידי האבות ע"ה למצות התורה עם אמונתם באחדות הבורא והרחקתם את השיתוף והעבודה והיראה והאהבה שהן עיקרי האמונה בתורה ושורשיה, אמרו בהם כי הם קיימו כל התורה כולה. לא ששמרו את השבת או אכלו מצה בפסח כמו שיעלה על הדעת".

כלומר, לדעת רבי אברהם, האבות קיימו מצוות ביטול ע"ז יחד עם אהבה ויראת ה' שהן עיקר האמונה ושרש כל המצוות. כדי להבין כיצד קיום מצוות שבלב נחשב כקיום התורה כולה, נביא את המקור ממנו ככל הנראה שאב רבי אברהם את דבריו.
"כוונת כלל התורה שני דברים, והם תיקון הנפש, ותיקון הגוף... האחת מהן בלא ספק קודמת במעלה והוא תיקון הנפש, ר"ל נתינת הדעות האמתיות... וכבר כתבה התורה שני השלמויות והגידה... שתכלית אלו התורות כולם היא להגיע אליהם" (מורה נבוכים ג.כז).

על פי הרמב"ם, מצוות התורה ומטרותיה מובילות לשלמות הגוף והנפש. אלא שאין שניהם שווים במעלה. תיקון צורכי הגוף הכרחי לקיומה של נפש ישרה בעלת דעת אמת.
הרמב"ם מחדש כאן חידוש עצום. לאדם הרגיל נדרשים חיים שלמים של תורה ועבודה: ללמוד תורה , לקיים ולהפנים את המצוות, על מנת שאולי אולי יצליח, להגיע למעלה דומה לזו של אברהם אבינו, כלומר שהאישיות הפרטית האנושית שלו, תהיה אישיות של תורה, צדק, מוסר.

האבות קיימו את לב ליבה של התורה ללא ציוויים וחיובים אלא מתוך אישיותם הנעלה ומדעתם, הכירו את בוראם ודרכי הנהגתו את העולם. כל עניינו של מתן תורה וקיום המצוות, בא להבטיח את אותה אמונה שהשיגו האבות מתוך החיים, ללא הבטחת שכר, חשש עונש, וללא חברה תומכת של עם, אלא כנגד כל העולם כולו.
אם כן, האבות קיימו את כל התורה כולה, דווקא בגלל שלא היתה להם תורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il