בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וארא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

הבחירה – חופשית?

undefined

הרב רוני פרינץ

טבת תשע"ט
3 דק' קריאה
חופש הבחירה הוא אחד היסודות המרכזיים ביותר באמונת ישראל. לולי 'הבחירה החופשית', אין מקום לטוב ורע, למצווה ועבירה, לשכר ועונש, לתשובה ותיקון ובכלל לכל עבודת ה'.

"יסוד תורת משה רבנו ע"ה וכל ההולכים אחריה היא שהאדם בעל יכולת מוחלטת, כלומר שיש בטבעו ובבחירתו וחפצו לעשות כל מה שביד האדם לעשות... וכן מכלל יסודות תורת משה רבנו, שהוא יתעלה אין עול לפניו בשום פנים ואופן, ושכל הבא על בני אדם מן הייסורין, או מה שמגיע להם מן הטוב, האדם היחיד או הציבור, הכל מפני שהם ראויים לכך במשפט הצדק אשר אין עול בו כלל" (מורה נבוכים, מהדורת הרב קאפח, פרק י"ז, חלק ג', עמ' שי"א).

אך עם כל חשיבותה של הבחירה החופשית, היא מעמידה בפנינו קושיות לא פשוטות. למשל: מה היחס בין הבחירה האנושית לידיעתו והשגחתו של ה'? כלומר, בין רצונו ופעולתו החופשית של האדם לבין הידיעה המוחלטת, התכנון והפעולה שפועל הקב"ה בעולמו. האם האדם ברצונו החופשי יכול להפר או לשבש את רצונו של הקב"ה? או לצד השני, האם יש אשר הקב"ה מפר את הכלל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ומתערב בחופש הבחירה של האדם?

אכן ידועים דברי הרמב"ם שבנסיבות מסוימות הקב"ה יכול להחליט להעניש אדם בשלילת חופש הבחירה. לדעת הרמב"ם, מצב זה מתואר בפרשתנו כך: "וחיזקתי את לב פרעה" (שמות יד, ד), הרמב"ם מגדיר מצב זה כהתערבות חריגה מאוד אשר איננה מערערת את הכלל היסודי שיש חופש הבחירה לכל (הלכות תשובה, פרק ו').
זאת משום שלדעת הרמב"ם, חופש הבחירה אינו פריווילגיה, הוא מובנה במהות הגדרת בריאת האדם: "כמו שרצה ה' שהאדם יהיה ניצב הקומה, רחב החזה, בעל אצבעות, כן רצה שיתנועע וינוח מעצמו, ויעשה פעולות בבחירתו, אין מכריח לו ולא מונע לו" (שמונה פרקים, פרק ח').

כלומר, חופש הבחירה נוצר ומגדיר את האנושיות, הוא חלק מובנה, built-in, מהמבנה הפיזי והנפשי של מה שמוגדר אדם. מכאן ששינוי או שיבוש וכל שכן ביטול של חופש הבחירה שקול לנס, לבריאה מחודשת, לשינוי יסודי בטבע , אלו אינם מעשים שבכל יום.

דברי הרמב"ם ברורים וחתוכים. אך עדיין כתלמיד לפני רבו, שומה עלינו לברר – האמנם? האם באמת כשאנו בוחרים, למשל בבן או בת זוג, הכרעתנו חופשית לחלוטין ללא כל התערבות שהיא, למשל ההורים, הרבנים ואפילו... הפרסומות. האם מכלול הההשפעה התורשתית, סביבתית וכו', אינה מהווה גורם רב משקל המצמצם עד מאוד את רכיב החופש בבחירה שלנו?

אכן, חלק מהתיאוריות הפסיכולוגיות המקובלות בעולם היום, בעיקר אלו המבוססות על הפסיכואנליזה הפרוידיאנית והאסכולה ההתנהגותיות (behaviorism), מצמצמות, עד כדי שוללות את ה"הרצון החופשי" של האדם כהגדרה מוחלטת.

לדעתם הרצון המוצהר של האדם – אותו רצון שאנו פוגשים בדבריו ובמעשיו, הוא חלקיק זעיר מתוך תהליך מורכב שבו משתתפים גורמים מעצבים רבים, רגשיים, הכרתיים ועוד ועוד. לשיטתם אין זו יותר מהזיה לומר שמה שאדם בתחושתו הסובייקטיבית מגדיר כרצונו, הוא אשר גורם לו להתנהג דווקא כך ולא אחרת. מאחורי כל ההתנהגות מסתתרים תמיד מספר גדול של משתנים קוגניטיביים ואמוציונליים – מתוכם, רק לחלק קטן מתוכם אנו מודעים. רוב רובם של אותם גורמים נסתרים לגמרי. מכאן הקושי להגדיר את רצונו של אדם כ"רצון חופשי" במובן של החלטה רצונית ומודעת המכוונת את ההתנהגות באורח בלעדי.

אפילו פעולות פשוטות, כמו קניית טבלת שוקולד, הוכחו בניסויים התנהגותיים כפעולות המונעות על ידי גורמים לא רציונליים ולא מודעים לאדם, שלא לדבר על בחירות מורכבות יותר. תופעות כגון טראומה גם הם יוצרות מבני התנהגות ומגננה דומים בקרב רבים מהנפגעים, מה שמלמד על מנגנון השפעה-תגובה שאינו חופשי לחלוטין. ישנם גם מקרים קיצוניים יותר שבהם מתרחש תהליך פסיכופתולוגי שכתוצאה ממנו האדם איננו מסוגל לשלוט בהתנהגותו כמעט בכלל. גם בעיצוב העתיד, הניסויים הוכיחו שניתן 'לעצב' את ההתנהגות האנושית ולהטות אותה לכיוונים שונים. כל זאת עוד לפני מחקר המוח והגנטיקה.

כל אלו הן שאלות שקשה להתעלם מהן. מכאן שהמושג "בחירה חופשית" או חופש הרצון הוא מושג יחסי. מה שברור הוא שההתנהגות האנושית היא מורכבת ורבגונית, המכילה בתוכה מרכיבים רבים ממישורי השפעה ותגובה שונים.

נכון, קיימת אחדות דעים שמערך מורכב זה, אינו תוצאה של גזירה קדומה, גורל עיוור או מערך מכני צפוי הכופה פעולה כזו או אחרת על האדם. אך מכל מקום, גם אם לא מדובר בדטרמיניזם – שלילה מוחלטת של הבחירה, עדיין עלינו להבין, כיצד הבחירה החופשית – אכן חופשית?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il