בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

גיור ילד שאביו יהודי ואמו נכרית ואינה בהליכי גיור

undefined

רבנים שונים

אייר תשע"ט
2 דק' קריאה
טריאסט, איטליה (מתוך ח"ג) Trieste, Italy
אדר תשנ"ג

מילה לשם גירות לתינוק שאביו יהודי ואמו נכרית ואינה בהליכי גיור

שאלה
כיצד לנהוג במקרה ואבא יהודי מבקש למול בנו מאמא גויה ונראה שהוא מוכן לחנכו בבית-ספר יהודי. בשו"ע רס"ו סעי' יג קצת משמע שכן מלין אותו שלא בשבת?!

תשובה
ישראל שנשא גויה, בנו אינו נימול אף בחול 1 , וכל עוד אין האם הגויה בהליכי גיור, אין למול את הבן אף לשם גירות, כי בגירות כזו ברור שלא יהיה בה חינוך יהודי וקבלת עול מצוות 2 .
וראה בתשובתנו בשו"ת "במראה הבזק" חלק א' תשובה עו ובהערה 2 שם. (מצ"ב למטה)
_______________________________________
1 פרישה יו"ד רס"ו ס"ק ל.
2 ועיין עוד בשו"ת "זכר יצחק" (סי' ב) ובשו"ת "שרידי אש" (חלק ב' סי' צה); ודלא כר' צבי הירש קלישר המובא בשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר (סי' רכט) ושו"ת "בית יצחק" (חלק אבן העזר סי' כט) שרצו להתיר למולו כדי לקרבו למצוות, והמציאות מוכיחה שכל עוד שהאם גויה, לא יגיע לקיום מצוות.

קיטו, אקוואדור (מתוך ח"א) Quito, Ecuador
אב, תש"ן

קטן שאביו יהודי ואימו נוצריה (ואינה רוצה להתגייר) – גיורו, קבלתו לבי"ס יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים

שאלה
בא לפני זוג צעיר מעירנו עם בקשה ושאלה כדלהלן: האם ניתן לגייר בנם? והנה הפרטים: האבא יהודי לכל דבר, בני בנים של יהודים, האישה נוצרית לכל דבר ואין ברצונה להתגייר, אדרבא, היא "מרגישה בבית" באמונתם, רק שהסכימה לנהל "בית יהודי" למען "שלום בית" וגם לתת לבנם "חינוך יהודי". ובכן האבא שואל אם יש לגייר בנו כדי שיוכל להשתלב בקהילה היהודית ולקבל חינוך לקראת הבר מצווה בעוד עשור שנים.
א. מה להשיב להורים לגבי גיור בנם?
ב. האם לקבל את הילד לשיעורים של הנוער בקהילה בלא גיור?
ג. האם לעודד את האישה להשתתף בשיעורים לנשים הנערכים כאן בכל ראש חודש?

תשובה
גיור איננו מעשה שמטרתו לאפשר שילוב בחיי הקהילה (ועריכת בר מצווה) בלבד, אלא הוא חייב להיות כרוך בקבלת עול מצוות 1 . לפיכך, אם המצב בבית המדובר הוא שאין מקיימים בו מצוות בכלל ואין חינוך לכך 2 . אזי אין כל אפשרות בשלב הזה לגיור הילד. משום שלא נראה שיקיים מצוות לאחר מכן, וייתכן שאף יתנגד לכך, אם ילך בדרכה של אימו 3 . במקרה כזה גם נראה שאין לצרף את הילד לשיעורי הנוער בקהילה, משום שאין לאותה משפחה שום מגמה בכיוון של קיום תורה ומצוות, ואע"פ שכל אנשי הקהילה במצב דומה, מ"מ הדבר יתפרש כהכרה ביהדותו על סמך אביו היהודי, וזה מוביל לנישואי תערובת ולהקלת ראש בכל הענין. ואולם ניתן (ואולי אף רצוי), ללמדו באופן פרטי. לגבי האישה, יש מקום לעודד השתתפותה בשיעור חודשי לנשים, אם יש סיכוי שזה יוביל אותה לחיק היהדות, אבל אם היא מצהירה מראש שאין לה בה עניין, והיא לעצמה נשארת בדתה הנוצרית – אין לצרפה לשיעור, שהרי ייחודו כשיעור לקהילה היהודית.
_______________________________________
1 שו"ע יו"ד, סי' רס"ח, סעיף ג'.
2 וזה לא יכול להיות אחרת כשהאב נשוי לאישה נוצרייה.
3 ואף בדיעבד יש לדון עפ"י הסוגיה כתובות דף י"א, עמ' א', שהגיור אינו תופס.
בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל


גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il