בית המדרש

  • מדורים
  • הלכה פסוקה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שירה קופרמן ז"ל

תביעת משרד שידוכים שלא עמד בהסכם

undefined

הרב עקיבא כהנא

סיוון תשע"ט
2 דק' קריאה
המקרה בקצרה:
התובע חתם על חוזה עם משרד שידוכים עבורו, הוא הסביר לבעל המשרד (הנתבע) את דרישותיו, ושילם במעמד החתימה 7,000 ₪. ההתנייה שהיתה בחוזה, שלא תהיה באפשרות התובע לדרוש את הכסף בחזרה, נמחקה על ידי הצדדים. כמו כן הצדדים הוסיפו בכתב יד שאם התובע ירגיש מרומה בתוך שנה מהחתימה, החברה תסכים להתדיין בדין תורה. הוצעו לתובע 13 הצעות, חלקן לא התאימו לו, וחלקן נדחו מסיבות שונות, או שהנשים סירבו להצעה. התובע טוען שדמי השדכנות מופרזים, ובנוסף טען שהוצעו מעט מדי הצעות, ורק אחת מהן הגיעה לכלל פגישה. לטענתו, רוב ההצעות לא היו מתאימות, וחלק מהנשים לא ידעו שמסרו את הפרטים שלהם. התובע תובע את הכסף בחזרה, בצירוף 2,000 ₪ על ביטול זמנו. לטענת הנתבע הוא עמד בהתחייבותו, הוצעו לתובע מעל 36 הצעות, ולא היתה שום התחייבות למספר פגישות מסוים.
פסק הדין: על משרד השידוכים להציע לפחות עוד שלוש הצעות תמורת הכסף ששולם.


נימוקים בקצרה:
א. האם הנתבע עמד בהתחייבותו?
על פי החוזה שבין הצדדים מצד אחד הנתבע התחייב לבנות במהלך שנה מאגר של בחורות פוטנציאליות שיוכלו להתאים לתובע, ומצד שני נכתב שהתובע לא יוכל לדרוש תוצאות ממשיות. לפי הבנת בית הדין פרשנות החוזה היא שעל הנתבע להציע לתובע הצעות שיתאימו לדרישותיו כפי שפורטו בפגישה הראשונה. כיון שהנתבע הציע כ-40 הצעות, קשה לומר שהוא לא עמד בהתחייבויותיו, גם אם לא כולן התאימו באופן מדויק לדרישות התובע. זאת, משום שבשידוכים ידוע מראש חלק מההצעות לא יתאימו באופן מלא לדרישות.
אשר על כן, הטענה שהנתבע לא עמד בהתחייבותו – נדחתה.

ב. טענה לדמי שדכנות מופרזים
התובע טען לדמי שדכנות מופרזים, טענה זו נדונה כבר בפס"ד מס' 73064. שם נכתב שאמנם מהר"ם מרוטנברג פסק שאדם שהבטיח לשדכן שכר מופרז אינו חייב לשלם אותו וכך פסקו שו"ע ורמ"א (חו"מ רסד, ז). אלא שבנידון זה יש לדחות את הטענה מכמה סיבות: 1. נכתב בשו"ע (שם) שאם הכסף כבר שולם לא ניתן לתבוע את השבתו, משום שהתשלום מהווה הסכמה לתמורה שסוכמה. 2. במקרה שלנו אין לשדכנות שכר ידוע וקבוע, ולכן יש לשלם את מה שסוכם (ש"ך) 3. דעת קצות החושן שבשדכנות יש לשלם את מה שסוכם, כיוון שיש הוצאות לשדכן.
לפיכך, הטענה שדמי השדכנות היו מופרזים – נדחתה.

ג. הכרעה בדרך פשרה
למרות האמור לעיל, כיון שרק הצעות בודדות הבשילו לקראת מפגש, מטעם פשרה, מחייב בית הדין את הנתבע להציע עוד שלוש הצעות שיגיעו לפגישות ללא תשלום נוסף.

דיינים:הרב אהרון כ"ץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il