בית המדרש

  • מדורים
  • פרשת שבוע
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

הפעלת חניון פרטי של בית כנסת בשבת

undefined

רבנים שונים

אב תשע"ט
2 דק' קריאה
קראקאס, ונצואלה Caracas, Venezuela
אלול תשנ"א

שאלה
כיצד מפעילים חניון פרטי של בית כנסת, כשבאים יהודים ברכבם בשבתות וחגים, ובלי חניון אינם מגיעים. הפיקוח והשמירה הם על ידי גוי.

תשובה
אסור לבנות חניון ששימושו יהיה אך ורק לצורך עשיית עבירות, כגון נסיעה ברכב בשבת, ר"ל 1 . אם צריכים את החניון לתשמישי היתר (דהיינו במשך השבוע או לאלה שמשאירים שם את רכבם למשך כל השבת), מותר לבנותו מצד הדין, אף על פי שישתמשו בו גם לאיסור 2 . אבל, אם לתשמישי היתר יספיק חניון קטן ורק בשביל תשמישי איסור צריכים לחניון יותר גדול, אסור לבנות מעבר לצורכי ההיתר.
באשר להפעלת חניון קיים, אם צריך לשומר בגלל הנכנסים והיוצאים בשבת או שבגללם צריך ליותר שומרים, לעבודה בשעות נוספות, אסור להעסיק אותו (אותם). וכן, אם שער החניון היה נעול בליל שבת, אסור לפותחו בשבת בבוקר בשביל הנכנסים בשבת.
כללו של דבר, כל פעולה או דיבור 3 המיועדים לאפשר עשיית עבירה, אסורים הם ויתרה מזו, יש למחות באלה שמשתמשים בחניון בית הכנסת לחילול שבת בגלל חילול השם הגדול.
ולסוף יוער שכל מאמץ מטעם בית הכנסת או מצד מי שקשור אליו בכל צורה שהיא, למצוא הסדר עבור מתפללים שכל עיקר בואם לבית הכנסת כרוכה בחילול שבת, הוא עצמו חילול השם גדול. התפשרות עם פורקי עול מצוות בצורה כזאת עלולה להביא ח"ו להתדרדרות רמת בית הכנסת עד שיהיה קשה להבחין בינו לבין בית כנסת רפורמי, גם כאשר הכוונה היא למנוע מחלוקת או להביא אנשים נוספים לבית הכנסת.

_______________________________________________

עיין ב"אגרות משה" (אורח חיים ח"א סי' צט).
2 כן משמע ב"אגרות משה" שם וכן מעשים בכל יום.
3 פירוש המשניות לרמב"ם מסכת תרומות פ"ו משנה ג.בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל


גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il