בית המדרש

  • מדורים
  • הלכה פסוקה
לחץ להקדשת שיעור זה

שוכר שהשאיר חפצים במחסן לאחר פינויו

undefined

הרב עקיבא כהנא

אלול תשע"ט
3 דק' קריאה
המקרה בקצרה:
התובע הוא בעלים של מחסן, המחסן הושכר במלואו בעבר לחברה מסוימת (להלן, השוכר הראשון). לאחר כמה שנות שכירות המחסן חולק לשניים והנתבע שכר חצי מהמחסן מהתובע. בחודש ינואר 2015 סיכמו התובע והנתבע שהנתבע יפנה את המחסן עד סוף פברואר. למרות זאת הנתבע המשיך לשהות במחסן גם לאחר חודש פברואר, והעביר את דמי השכירות לחודשים פברואר ומרץ. התובע ביקש מהנתבע לפנות את חפציו, אולם, גם לאחר שהנתבע פינה את חפציו נשארו במחסן חפצים של השוכר הראשון, שרק בחודש אוגוסט פינה את חפציו. לאחר פינוי המחסן ושיפוץ שלו התובע השכיר את המחסן בתחילת חודש ספטמבר.
התובע מבקש דמי שכירות עד סוף חודש אוגוסט, עבור כל הזמן שבו החפצים היו מונחים במחסן. זאת, משום שלטענתו יש קשר בין השוכר הראשון והנתבע, ולכן הנתבע נושא באחריות לחפציו של השוכר הראשון. בנוסף, הוא תובע תוספת לדמי השכירות בסך 830 ₪ לחודש עבור התקופה בה השתמש הנתבע במחסן לאחר מועד הפינוי המוסכם. וכן הוא תובע את החזר עלות השיפוץ משום שלטענתו הנתבע עשה שינויים במחסן שחייבו שיפוץ.
הנתבע הודה שהוא צריך לשלם דמי שכירות על החודשים אפריל-מאי, אז לטענתו פינה את המחסן. מאידך הוא טוען שהוא אינו נושא באחריות לחודשים בהם נשארו במחסן חפצים של השוכר הראשון. כמו כן לטענתו הנזקים למבנה לא נגרמו בזמנו, כמו כן הוא ביקש לקזז את חובות הארנונה שהוא נתבע לשלם על התקופה לאחר פינוי המחסן.

פסק הדין בקצרה:
על הנתבע לשלם לתובע 22,900 ₪ עבור דמי שכירות, הפרשי שכירות ועלות פינוי המחסן. [הערה: הוגש ערעור על פסק דין זה, וערכאת הערעור הפחיתה את הסכום].

נימוקים בקצרה:
1. שוכר המשאיר חפצים במושכר לאחר יציאתו
משו"ת המהר"ם (ד, ד"פ תתלג) עולה שאדם חייב לשלם דמי שכירות גם לאחר שפינה את המושכר אם השאיר בו את חפציו. קל וחומר שהוא הדין במבנה שמיועד למסחר ואחסון שבו
במקרה דנן, החפצים שהושארו לא היו שייכים לנתבע, אלא לאדם אחר ששכר לפניו את המחסן. בדיון התובע לא הצליח להוכיח קשר מהותי בין הנתבע לשוכר הראשון, אך הנתבע הסכים שהשוכר הראשון ישאיר את החפצים במחסן. כיון שכך, החפצים הם באחריותו כפי שכתוב בגמרא (בבא קמא יג, ב) ונפסק בשו"ע (חו"מ שצו, ח) שאדם שמסכים שמישהו יכניס לתוך חצרו בעל חיים, קיבל על עצמו את הנזקים שיגרום בעל החיים לרכושו.

2. תשלום על תקופת הודעה מוקדמת
כמו כן יש לחייב את השוכר על חודש מסיבה אחרת, והיא משום שהמשכיר זכאי להודעה מוקדמת על הפינוי (עמק המשפט, ובפסק דין 74091)
לפיכך, על הנתבע לשלם שכירות עד למועד שבו המחסן הושכר שוב בתחילת חודש ספטמבר.

3. כמה חייב לשלם שוכר הממשיך לגור אחר שהחוזה הסתיים?
בנוגע לאדם שפלש לבית ללא רשות נפסק בשולחן ערוך (חו"מ שסג, ו) שהוא צריך לשלם את דמי השכירות, הש"ך (חו"מ שיב, י) כתב שאם השוכר המשיך לגור במושכר בהסכמת המשכיר לאחר תום תקופת החוזה ושכר הדירה עלה בתקופה זו – השוכר ישלם את דמי השכירות ששילם בתקופת החוזה.
הרשב"א (ב, רצד, הובא בבית יוסף שיב) כתב שאם המשכיר דרש מהשוכר לפנות את המושכר, ובכל זאת השוכר נשאר – השוכר ישלם את דמי השכירות המקובלים בשוק. כך גם עולה מהמחנה אפרים (שכירות יא) שחלק על דברי הש"ך, וכתב ששוכר שהמשיך לגור ללא חוזה חייב לשלם לפי שכר הדירה המקובל בשוק. במקרה שלנו נראה שאין מחלוקת שעל הנתבע לשלם את דמי השכירות המקובלים, שהם גבוהים יותר ממה ששילם בתקופת החוזה.
בנוסף במקרה שלנו יש לפצות את המשכיר התובע על מניעת רווח ברור מהמחסן, שנגרמה לו בעקבות כך שהנתבע לא פינה את המחסן במועד (הרחבה בפסק דין ארץ חמדה 70072). לפיכך, על הנתבע לשלם את התוספת לדמי השכירות שביקש התובע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il