בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מאמרים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

הצדיקים הביאו לחורבן הבית

גם היום מי שעלול להביא להקמת ממשלה חילונית שמאלנית הם הצדיקים הנלחמים במסירות נפש על קדושת ישראל ועל ארץ ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אלול תשע"ט
2 דק' קריאה
מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה חוזר ומשנן לנו את דברי הנצי"ב בפתיחה לספר בראשית המסביר כי חורבן בית שני בא לא בגלל חוסר בלימוד תורה וגמילות חסידים אלא בגלל דבר אחר.
"שחורבן בית שני היה בגלל צדיקים וחסידים עמלי תורה שלא היו ישרים בהליכות עולמים. שחשדו את מי שראו שאינו נוהג כדעתם ביראת ד' שהוא צדוקי ואפיקורס", כותב הנצי"ב. כלומר, לא הרשעים שבדור החורבן גרמו לו אלא דווקא מי שהנצי"ב מגדיר אותם "הצדיקים שאינם ישרים".
כמו אז גם היום, מי שעלול להביא להקמת ממשלה חילונית שמאלנית הם דווקא הצדיקים הנלחמים במסירות נפש על קדושת ישראל ועל ארץ ישראל. הם אלו שעלולים להביא להקמת ממשלת שמאל שתפגע בקדושת ישראל וארץ ישראל.
צדיקים אלו מתנגדים לשיתוף פעולה עם כל מי שבעיניהם אינו שלם בכל דרכיו ודעותיו. על כך יש להזכיר את הדברים שאותם היה משנן לנו מורנו ורבנו הרב צבי יהודה בשם הגר"א על תיקוני זהר בנוגע למי שמקטרג על עם ישראל.
בדברים אלו מזכיר הגר"א את נבואת ישעיהו והעונש שמקבל ישעיהו על האמירה "בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב" ואומר כי הקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו אף (אם הם) הקדושים כמו שכתוב "ובידו רצפה".
התורה שבכתב והתורה שבעל פה מלמדות אותנו שהניצחון תלוי באחדות, גם אם בתוך האחדות הזו נמצאים בעלי דעות שונות ואפילו מקולקלות. באחדות לשם תורה, עם ישראל וארץ ישראל מנצחים.
רק באחדות נוכל לשמור על ארץ ישראל ועל קדושת המשפחה.
מי יתן והקב"ה יסיר מאיתנו את הסיטרא אחרא המסכסך בתוכנו. הסיטרא אחרא יודע שאם נתאחד הוא יתבטל ויאבד, והוא בשארית כוחותיו האחרונים נלחם לסכסך בתוכינו.
רבש"ע תן בלבנו להתאחד למען שמך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il