Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786694


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786695


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786696


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786697


Varnish cache server

בית המדרש משפחה חברה ומדינה התבוננות כללית
1.00x
לחץ להקדשת שיעור זה
הקדמה:

דברי מרן הרב זצוק"ל נאמרו ממש קרוב לבחירות שנת 99'. התוצאות של הבחירות היו אז ניצחון לאהוד ברק.

כולנו זוכרים את מהלך כהונתו בראשות ממשלת ישראל העשרים ושמונה, נסוג צה"ל מדרום לבנון, פרצה האינתיפאדה השנייה, הובטחה למחבלים הפלסטינים במשא ומתן המדיני עם הרשות הפלסטינית בוועידת קמפ דייוויד ובוועידת טאבה, חלוקה בפועל של ארץ ישראל ופגיעה קשה בנושאי דת ומדינה.

אין ספק שדברי מרן אלו הם תמרור אזהרה גם עכשיו והם אקטואליים מתמיד גם בחלוף 20 שנים מיום אמירתם…דברי מרן זצוק"ל –אחד קורא לעצמו "נטורי קרתא", אחד קורא לעצמו "חרד" אחד קורא לעצמו "דתי" אחד קורא לעצמו "חרד"ל" כל השמות האלה נמצא מישהו יעשה גימטריאות על כולם ויוציא שם חדש (כינוי) אחד לכולם..

.
ואז האחדות תהיה וילכו כולם כאיש אחד באגודה אחת!

ואז אנחנו גם נקרב את הרחוקים, יש הרבה יהודים לא יודעים במי לבחור אז בוחרים באותיות (רשימות) אחרות אבל אם ידעו במה לבחור, יבחרו בדרך התורה בדרך ה'
וגם האחרים ה' יטע בליבם אהבתו תורתו ויראתו "ובחרת בחיים" לבחור בתורה ובמשה עבדו.ויהי רצון שנזכה לגאולה שלימה אמן כן יהי רצוןעוד בנושא התבוננות כללית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786698


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 30786699


Varnish cache server