בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקוב בן בכורה

מסכת כתובות: דף יט' ע"ב

תנאי היו דברנו

עדים המודים כי כתב ידם הוא זה, אבל ההסכם שבשטר היה בתנאי, והתנאי לא התקיים - האם הם נאמנים?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ל' שבט תשס"ו
53 דק' צפיה

מקורות
כתובות יט: "בעא מיניה רבא מר"נ תנאי היו דברינו מהו".
ר"ן על הרי"ף ד"ה דתנאי היו דברינו נחלקו בו אבות העולם
שו"ע חו"מ פב סע' יב.
ש"ך שם סע"ק כז, לד, לו.
ר"ן כתובות י. בדפי הרי"ף ד"ה "עד אומר נתגרשה".

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il