בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

מסכת כתובות: דף קי ע"ב

הכל מעלין לארץ ישראל

בענין מעלת הישיבה בארץ ישראל ובקדושת הארץ. תשובת מהרי"ט ודחייתו לרבינו חיים בתוס' - יש מצווה בישיבה בא"י. התשב"ץ אומר שמצוות ישוב הארץ מדרבנן, כולל המצוות התלויות בארץ. הרשב"ש אומר שמצוות ישוב הארץ היא מצווה בפני עצמה. דעת הישועו מלכו - עיקר המצווה היא כיבוש הארץ. דעת מרן הרב זצ"ל בנושא.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"א אדר תשס"ו
50 דק' צפיה
מקורות
כתובות קי: משנה "הכל מעלין לארץ ישראל".
בגמ' "לאתויי מאי... ות"ר היא אומרת לעלות".
ובתוס' שם ד"ה הוא אומר לעלות.
שו"ת מוהרי"ט ח"ב תשו' כח.
תשבץ ענין קצט ר' כ"א.
שו"ע אבה"ע ע"ה סע' ג-ד-ה ובפתחי תשובה ס"ק ו'
שו"ת רשב"ש סי' א, ב.
ישועות מלכו יו"ד ס"ו ס"ז.
אבני נזר יו"ד תנ"ד.
פאת השולחן סימן א סע' ג.
שבת הארץ מבוא פרק טו.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il