בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

בחירת בן זוג לפי איכויותיו האישיות

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

חשוון תשפא
3 דק' קריאה
"ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו.. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק. ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור.. ויאמר ברוך ה' אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני ה' בית אחי אדני.. ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה.." (בראשית כד - ב, ד, כד, כז, סז).
אברהם אבינו שולח את עבדו אליעזר לארצו מולדתו כדי למצוא אשה ממשפחתו ליצחק. אליעזר זקן ביתו של אברהם מבין לבד שלא די בכך שהיא תהיה ממשפחתו של אברהם אלא צריך שהיא עצמה תהיה בעלת מדות טובות, והנס אכן קורה, רבקה עומדת במבחן "שתה וגם גמליך אשקה". היא אמנם ממשפחה לא טובה, אבא רשע, עובד עבודת אלילים, שמנסה לרצוח את אליעזר על ידי הרעלה (מדרש לקח טוב המכונה פסיקתא זוטרתא בראשית כד, לג), שטוף בזימה, הוא היה מלך בארם נהרים, וכל בתולה שתנשא בועל אותה לילה הראשונה (ילקוט שמעוני בראשית כד, קט), אח רמאי ידוע, רשע וחצוף שקופץ להשיב לפני אביו (רש"י בראשית כד, נ), חמדן שרוצה לשדוד את אליעזר (רש"י בראשית כד, כט), אבל... ממשפחתו של אברהם אבינו. ויצחק מסכים להנשא לה על בסיס זה? הוא אינו חושש מהמשפחה הלא טובה ממנה באה? האם די לו בכך שהיא קרובת משפחה ממשפחת אביו אברהם? הוא לא צריך לפגוש אותה ולבחון את איכויותיה באופן אישי לפני החלטה הרת גורל זו, מי תהיה אשת חיקו, אם ילדיו, אמא של עם ישראל?

" ויאמר עבד אברהם אנכי. וה' ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים. ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו.. ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך" (בראשית כד - לד-לו, נז-נח).
אליעזר מציע לרבקה ומשפחתה את יצחק בן אברהם כליל המעלות, הוא מספר שיצחק חשוב, שנולד מן הגבירה, והוא דומה לאברהם אביו בנוי, בחכמה ובמדות טובות, והוא גם עשיר מאוד כי קיבל מאביו את הברכה ואת העושר (ראה רש"י ומלבי"ם). רבקה שומעת את כל זה, ומסכימה ללכת. היתכן? ללכת להנשא לאדם על בסיס סיפורי העבד שהוא בא ממשפחה טובה ושגם הוא טוב כמוהם? מבלי לפגוש אותו עצמו ולבדוק את הדברים בעצמה? אולי יצחק גדל במשפחה טובה וחי לפי הקודים החברתיים שלהם, ולא משום שהוא עצמו אדם טוב?
התשובה לתמיהות אלו נמצאת בפסוקי התורה. אם נתבונן בפסוקים נראה שיצחק ורבקה לא קיבלו החלטה סופית להנשא זה לזו וזו לזה, עד שבדקו בעצמם שאכן בן הזוג ראוי מצד עצמו, בת הזוג ראויה מצד עצמה.
" ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו" (בראשית כד, סו-סז).
יצחק אבינו מאזין ברוב קשב לדברי אליעזר, שומע את שלל מעלותיה, על אהבת החסד שלה, על כך שהיא טובה למרות המשפחה ממנה היא מגיעה, והוא עדיין לא מקבל החלטה. הוא מביא אותה לאוהל של שרה אמו, בודק ובוחן האם היא עצמה אכן ראויה לו לאשה, ורק אחרי שהוא רואה שהיא דומה לשרה אמו בצדקתה (מלבי"ם), רק אז, "ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה".
" ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל. ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס" (בראשית כד, סג-סה).
רבקה אמנו מאזינה בקשב רב לדברי אליעזר על שלל מעלותיו של יצחק, היא מסכימה ללכת ולבחון זאת בעצמה, אך עדיין לא החליטה אם תינשא לו, בתוך תוכה היא מקווה שהוא אכן האדם השלם שבו היא חפצה, אבל עדיין מקננים בלבה חששות, אולי הוא לא בדיוק מה שאומרים עליו, אולי הוא מתנהג בצדקות בגלל הבית בו גדל כמצוות אנשים מלומדה, ואינו עובד את ה' עבודה מתוך הכרה עצמית פנימית. "ויצא יצחק לשוח בשדה" יצחק לא התפלל רק תפילת שחרית שתיקן אביו אברהם, אלא תיקן תפילת מנחה בעצמו, "ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק", רבקה מתבוננת ביצחק ורואה שידו שטוחה בתפילה (ילקוט שמעוני בראשית קט), היא מבינה שזהו אכן האדם השלם בו היא חפצה, יצחק אבינו אינו עובד את השם כמצוות אנשים מלומדה אלא מתקן תפילת מנחה, הוא צדיק אמיתי בכחות עצמו ולא רק בגלל הבית בו צמח, מיד "ותפל מעל הגמל... ותקח הצעיף ותתכס", כאן קיבלה את ההחלטה שהיא אכן רוצה להנשא לאדם גדול זה.
יצחק נושא את רבקה לאשה למרות משפחתה הלא טובה, כי הוא מבחין שהיא לא הושפעה ממשפחתה, הוא רואה את אישיותה הנאצלת ואת צדקותה. רבקה נישאת ליצחק לא בגלל משפחתו הטובה, אלא משום שהיא מבחינה שלמרות שהוא גדל במשפחה כזו טובה, הוא מצליח להתעלות ולסלול את דרכו העצמית בעבודת ה', במקום לחקות את הוריו כמצוות אנשים מלומדה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il