Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125343


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125344


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125345


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125346


Varnish cache server

בית המדרש משנה וגמרא עיון והעמקה במסכת קידושין
1.00x

קידושין ב

פרק 7

מצווה זו פקודה או הוראה?

חז"ל מבינים שכאשר הקב"ה נתן את המצוות, אין הכוונה להוראות ביצוע בלבד? הכוונה היא לתת לעם ישראל רעיון לביצוע, ועם ישראל לדורותיו יפתח אותו בכל דור דור לכדי הוראות מעשיות. כל דור נותן את הבנתו שלו לרעיון האלוקי.
לחץ להקדשת שיעור זה
עיון והעמקה במסכת קידושין (13)
הרב שמעון קליין
6 - מדוע אישה פטורה מלמול את בנה?
7 - מצווה זו פקודה או הוראה?
8 - ברית ה' לאברהם וזרעו
טען עוד
עוד בנושא עיון והעמקה במסכת קידושין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125347


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 2125348


Varnish cache server