בית המדרש

  • מדורים
  • נקודה למחשבה
לחץ להקדשת שיעור זה

מה המשמעות הנחת תפילין?

מה משמעות הנחת התפילין ? למה מניחים תפילין ומדוע חשוב להניח תפילין בכל יום?

undefined

רבנים שונים

אלול תש"פ
2 דק' קריאה 3 דק' צפיה
הנחת תפילין היא אחת המצוות החשובות בתורה ויש אפילו שאמרו שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולן. (אנימציה של הנחת תפילין) בתורה נאמר כי מטרת קשירת התפילין מעל הראש המסמל את מוח האדם וליד הלב המסמל את הרגש היא בשביל לקשר אותנו אל הקב"ה: "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך".

אבל איך קשירת התפילין מקשרת אותנו אל התורה?

התפילין מורכבות מ4 פרשיות שונות כאשר כל אחת מהן מסמלת את אחד מיסודות האמונה היהודית:
בשתי הפרשיות הראשונות מתוארת קדושת עם ישראל ויציאתו ממצרים. יציאת מצרים הראתה לעולם כולו על כך שהקב"ה משגיח על העולם והוא בחר בעם ישראל לעם סגולה שיקבל את התורה ויאיר דרכה לעולם כולו.
בפרשיות הנוספות, שמע והיה אם שמוע, מדובר על האמונה בקב"ה ועל אהבתו, וכן לימוד התורה והעברתה גם לבנינו ולדורות הבאים.
בנוסף, מובאת בפרשה גם ההשגחה הקבועה של הקב"ה על עם ישראל בה הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל אך עלול להפסיק את ירידת השפע לעולם במידה ונחטא.

במצוות התפילין אנחנו לוקחים את יסודות האמונה וקושרים אותם אלינו אל המוח והלב. העם היהודי לא מסתפק רק ברעיונות רוחניים אלא לוקח רעיונות אלו ומחבר אותם למעשים פיזיים במציאות. כאשר אות התפילין לא נשאר רק כרעיון מופשט אלא גם מתרגם למעשה יומיומי הדבר גם משפיע עלינו ומחבר אותנו אליו שהרי "אחרי המעשים נמשכים הלבבות".

באותו האופן, גם מצוות אחרות שהן זכר ליציאת מצרים כמו ציצית או תפילין נובעות מבחירת עם ישראל במצרים. כמו שהקידוש מבטא את הרוחניות של ישראל שמקדשים את הזמנים- כך גם מצוות אלו קשורות לרוחניות המיוחדת של עם ישראל שהתגלתה כאשר הקב"ה בחר בהם כעם סגולה ביציאת מצרים.

חז"ל מספרים כי כשם שאנחנו מניחים תפילין ומקשרים עצמנו לקב"ה כך באופן רעיוני גם הקב"ה מניח תפילין בהן כתוב - "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". ושנזכה לקשר בכל יום בהנחת התפילין את המוח והלב שלנו ישירות אל הקב"ה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il