בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • חבלי משיח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' פרץ בן יוסף אריה ז"ל

עולם הגאולה כבר כאן

במקביל לעולם שבו אנו חיים קיים עולם נוסף, כיצד נחשוף אותו? הרב שלמה לוי על נשמה, על גוף ועל גאולה.

undefined

הרב דוד לוי

ניסן תשס"ו
3 דק' קריאה
הציפייה מנחמת
הנביא ישעיה בפרק מ"א אומר לנו דברי עידוד וחיזוק מול המקטרגים והבזים לנו: "אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני א-להיך אימצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי. הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך".
הזוהר הקדוש בפרשת כי-תישא מרחיב בהסבר הפסוק האמצעי: "פתח ר' יוסי ואמר (ישעיה מא) הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך וגו', זמין קודשא בריך הוא למעבד לישראל כל אינון טבאן דקאמר על ידי נביאי קשוט וישראל סבלו עליהון כמה בישין בגלותהון, ואלמלא כל אינון טבאן דקא מחכאן וחמאן כתיבין באורייתא לא הוו יכלין למיקם ולמסבל גלותא, אבל אזלין לבי מדרשות פתחין ספרין וחמאן כל אינון טבאן דקא מחכן וחמאן כתיבין באורייתא דאבטח לון קודשא בריך הוא עלייהו ומתנחמין בגלותהון".
אומר הזוהר: הקב"ה עתיד לקיים את כל הבטחותיו בידי הנביאים. לולא הבטחות אלו ישראל לא היו מחזיקים מעמד בזמן הגלות. כאשר באות צרות לעם ישראל הם נכנסים לבתי המדרש, פותחים את הספרים, לומדים על הטוב הצפוי והמובטח ומתנחמים.
נמצאנו למדים שהגאולה מנחמת ומחזקת את ישראל בשעת צרה, מודגש שללא הבטחות אלו לא יכלו להתקיים בגלות.
ברור שתהליך הגאולה משמעותו יציאה מהגלות והפסקת הצרות, אולם כאן לא עוסקים בגאולה עצמה, הגאולה עדיין לא הגיעה. הציפייה לגאולה היא המנחמת ונותנת את הכוח להתמודד עם הצרות.
כיצד אנו יכולים במצבים קשים, כאשר נדמה שהבניין שבנינו קורס, להתנחם ולהתחזק על-ידי גאולה עתידית שאיננו יודעים את זמנה?
כותב הרמח"ל בדרך ה' חלק א' פרק ד': "בבחינת האדם עצמו הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב שניתנו בו שני הופכים והינו הנשמה והגוף... והמקום אשר הוא בתוכו גם הוא חומרי וחשוך וכל הנמצאים שבו חומריים... ואולם מעומק עצת חכמתו יתברך שמו היה לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח יוכל... להשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ואל המעלה...".
למדנו מדברי הרמח"ל שבבריאה יש הפכים, יש נשמה וגוף, יש טמא וטהור, יש רע וטוב, יש שקר ואמת. אדם חי בעולם הזה, שהוא במציאות הטבעית שלו חומרי וחשוך, ואפילו במצב זה – ואולי דווקא בגלל מצב זה – הוא יכול להשיג את השלמות, את התורה.

עלמא דשקרא מול עולם של גאולה
קיימים שני עולמות, העולם החומרי והחשוך, עלמא דשקרא, והעולם הרוחני, עולם של אמת, עולם של גאולה. האדם מורכב מחומר ורוח, אבל השאלה היא היכן יניח צדיק ראשו? להיכן מגמתו? היכן הוא באמת נמצא? האם כולו שקוע בבעיות העולם הזה, בצרות, בפוגרומים, מתייאש ונשבר, או שנפשו ורוחו בעולם רוחני, נקי, אמיתי, עולם של קדושה, עולם של גאולה?
עולם הגאולה אינו דבר עתידי , הוא קיים כל הזמן, השאלה היא רק מתי הוא יתגלה באופן שלם, מתי הרשעה כולה, שהיא כעשן המסתיר את האמת, תכלה. האדם הנכנס לבית המדרש ולומד את הבטחות הנביאים חי כבר עתה את העולם של הגאולה, התייחסותו הנפשית אינה רק לבעיות השעה אלא גם לחיי הנצח, כדברי הזוהר "אזלין לבי מדרשות", דהיינו נכנסים לעולם אחר.
מלמד אותנו הזוהר הקדוש – עם ישראל החזיק מעמד מול כל הצוררים בזכות היותו מושרש ומחובר לעולם של גאולה. הצרות עברו לידנו, קרוב מאוד אלינו, אולם בשום אופן אינן יכולות לפגוע במקור הכוח הרוחני שלנו. המשחית הצליח לפגוע בענפים, אולם לא בשורש הנמצא גבוה, מעל למקום שבו המשחית יכול לגעת. מאותו שורש תמיד ינקנו את הכוחות כדי להתחדש, לבנות על גבי החורבות בניין חדש וקומה נוספת.
נמצאנו למדים שאדם חי בשני מישורים, המישור הרוחני, התורני, שאינו תלוי באירועים הזמניים החולפים, והמישור המעשי, שבו הקב"ה מנהיג עתה את עולמו.
איננו נדרשים ואיננו רשאים להתנתק מהמציאות ולשקוע בעולם אחר, להיפך, העולם הזה הוא המקום שבו עלינו לפעול ואותו עלינו לתקן. כאן אנו חיים, כאן אנו מקיימים מצוות וכאן אנו נאבקים על קדושת הארץ ועל קידוש שמו יתברך. אולם בד בבד בתוכנו ובנפשנו אנו צריכים לינוק מעולם הגאולה את השלווה, את הביטחון ואת השמחה, בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. היכולת שלנו להתמודד עם האתגר הגדול שהמציאות מציבה בפנינו, לראות את הבעיות בפרופורציה הנכונה שלהן ולא להשתעבד להן, הוא דווקא מתוך חיבור מתמיד לעולם הגאולה שהמציאות שלו עדיין לא ניכרת בעולם באופן מלא.
עלינו לנהל את המאבק במסירות נפש ובעקשנות, לא מתוך ייאוש ולא מתוך שנאה אישית, אלא מתוך הבנה שלא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי להיבטל ממנה, אנו נעשה כל שבידנו, והקב"ה יעשה את הטוב.
ויה"ר שנזכה במהרה לקיום ההבטחה "הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך".

----------
באדיבות תנועת "קוממיות". להזמנת חוברת המאמרים 9974425 02.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il