בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה
תשובה לט

יין תפוחים לעניין טעימת המסובים לאחר הקידוש

undefined

בית דין ארץ חמדה - גזית

ט' ניסן תשפ"א
2 דק' קריאה
שאלה
בבית אבות שבעירנו אני עושה קידוש כל ליל שבת. שאלו אותי אם ניתן להשתמש ביין העשוי מתפוחים (עץ) לכל המסובים שם, ויספקו בשבילי יין כשר מענבים.
(כל העצה משום חוסר יין כשר באקוודור, ורצונם לשמור יין זה לקידוש ממש, ולתת לדיירי הבית יין תפוחי-עץ במקום) האם לקבל ולהתיר עצה כזאת?

תשובה
כאשר הקידוש נעשה על יין ענבים שברכתו בורא פרי הגפן, אין שום מניעה שהמסובים ישתו לעצמם יין תפוחים, משום שטעימת כל המסובים מן היין היא רק למצווה מן המובחר 1 . וכשהיין בצמצום – מספיק בהחלט שישתה המקדש 2 כשיעור מלוא לוגמיו 3 , ובכך יוצאים כולם ידי חובת הקידוש על הכוס. לפיכך, טעימתם מיין התפוחים אינה מן הקידוש (כי אין לקדש על חמר מדינה בליל שבת כדלקמן), והואיל והם אינם טועמים מיין הענבים, עליהם לברך שהכל על שתייתם זו 4 , כל זאת לאחר שהמקדש (או אחד אחר) שתה כשיעור מיין הקידוש.
עם זאת רצוי להביא לידיעת הציבור שאין לקדש על יין שאינו מענבים, לבל יטעו וישתמשו בו לגבי הקידוש בליל שבת שאף ע"פ שהוא נחשב כ"חמר מדינה" – אין לקדש בליל שבת על זה, ורק בשבת בבקר ניתן לקדש על חמר מדינה 5 . כמו כן מותר להבדיל על יין זה 6 .
^ 1. שו"ע או"ח, סי' רע"א, סעיף י"ד.
^ 2. או אחד מהמסובים, שו"ע שם. ובפרט כאשר המקדש אינו עומד לאכול עימהם את סעודת השבת שאז עליו להתכוון שלא להוציא את עצמו ידי חובת הקידוש, ועדיף איפוא שאחר ישתה (שו"ע או"ח סי' רע"ג, סעיף ד', ובהגהות הרעק"א שם).
^ 3. סי' רע"א, סעיף י"ג.
^ 4. שו"ת יחווה דעת, ה', סימן כ'. אפילו לדעת הרמ"א או"ח סי' קס"ז, סעיף ו', שהרי המשקה הזה נחשב אצל המסובים כעיקר ולא כטפל ליין.
^ 5. שו"ע או"ח, סימן רע"ב, סעיפים ח'-ט'.
^ 6. שו"ע או"ח, סימן רצ"ו, סעיף ב'.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il