בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • שלח לך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אופירה בת דבורה

חטא המרגלים וברית אבות

התשוקה לא"י אינה נובעת רק ממצוות יישוב הארץ; אין עם ישראל בלי א"י; את אהבת ארץ ישראל ירשנו בעיקר מכח ברית אבות; מי שמתכחש לארץ, אין ברית אבות מגינה עליו; חיסרון בחמדת א"י גורם להמשך הגלות; גם ארה"ב היא גלות מתוקה, אבל גלות מתוקה מסוכנת יותר מגלות מיוסרת.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

סיוון תשס"ו
2 דק' קריאה
ר' חיים מוולאז'ין ב'רוח חיים' כותב שהתשוקה לא"י אינה נובעת רק מהמצווה של יישוב ארץ ישראל, אלא נובעת מעצם הקמת עדת ישראל, "לך לך מארצך וממולדתך... ואעשך לגוי גדול...". מהברית שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו. זהו חידוש גדול. התשוקה הזו כ"כ מושרשת בנו, לא רק בגלל המצווה, אלא משום שזהו מהותו של עם ישראל. אין עם ישראל בלי א"י . המשנה באבות (פ"ו מ"י) אומרת שארץ ישראל היא קנין אחד. קנין אחד, פירושו ערך מיוחד של תורה שקודם לקיום מצוות. כמו שיש ערך של התורה עצמה שתובע קודם אהבת תורה, מפני שהאדם לא יכול להגיע לידי תורה אלא ע"י אהבת תורה. בלי אהבת תורה, אדם לא ישיג השגות בתורה, ואם ישיג, זה לא ייתן פרנסה לנפש, ואם ייתן, זה לא יתקיים אצלו. כך יש מדריגה של אהבת ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל, כמו אהבת תורה, קודמת לארץ ישראל עצמה. את אהבת ארץ ישראל ירשנו, לא רק מכח המצווה, אלא מכח ברית אבות.

לאחר חטא המרגלים, משה רבינו ע"ה התפלל לבטל את הגזירה מעל עם ישראל. בתפילתו הוא הזכיר כמעט את כל י"ג מידות של רחמים, ולא הזכיר בכלל ברית אבות. למרות שאנחנו חיים על סמך ברית אבות. כותב על כך הרמב"ן דבר נורא, שמי שמתכחש לארץ ישראל ומי שאינו רוצה לעלות, כמו שהיה אז עם המרגלים, אין ברית אבות מגינה עליו זה דבר נורא, ברית אבות קיימת לאלו ששומרים אמונים לארץ ישראל, שמשתוקקים לבוא אליה. ומכיוון שחטא המרגלים היה בהתכחשות לארץ ישראל, על כן לא היה יכול משה רבינו לבקש זכות, על סמך ברית אבות, משום שעליהם ברית אבות לא מגינה. זה היה הכישלון הגדול של דור המדבר, שלא טוהרנו ממנו עד היום. כח היצר גדול, ולא רק אצל אנשים פשוטים, אלא גם אצל אנשים גדולים, אף אחד לא מחוסן מפני יצר הרע, וחטא כזה שנשאר יש בזה זלזול בארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא שטחים, היא לא קרקע, היא ארץ חמדה, ומי שאיננו חומד, צריך לדעת שאולי ארץ ישראל לא רוצה אותו. חיסרון בחמדת א"י גורם להמשך הגלות והקשיים של הגלות. גם ארה"ב היא גלות, אמנם גלות מתוקה, אבל גלות מתוקה מסוכנת יותר מהגלות שהייתה עד עכשיו. מפני שגלות מרה מביאה השת
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il