בית המדרש

  • מדורים
  • נקודה בהלכה – הרב עודד מילר
לחץ להקדשת שיעור זה

מה מברכים על מנה אחרונה?

מה דינו של סלט פירות שמגיע לקינוח בסוף הסעודה? האם צריך לברך עליו? יש הבדל בין מאכלים שונים? האם ברכת המוציא באמת פוטרת את כל מה שאני מתכוון לאכול בסעודה? הרב עודד מילר פורס בפניכם את כל הלכות מאכלים בסעודה בצורה ברורה ומעניינת, מתוך סדרת 'נקודה בהלכה'.

undefined

הרב עודד מילר

תמוז תשפ"ב
2 דק' קריאה 4 דק' צפיה


לצפייה בסרטון של פרטי הלכות צום ט' באב שחל בשבת

השנה, התאריך של תשעה באב - חל בשבת, ולכן, למעשה הצום נדחה ביום.
ממוצאי שבת, עד ליום ראשון בערב עם רדת החשיכה.
מהם הדינים של צום כזה?
מי חייב לצום ומי לא?כאשר אנחנו מדברים במצבים מובהקים של חולי לפי ההלכה, כמו אדם ששוכב מרותק למיטה עם חום גבוה, או יולדת, שלא עבר חודש מאז הלידה
במצבים כאלו - בתשעה באב לא צמים אפילו כאשר הוא חל בזמנו. וברור שאם הוא נדחה, האנשים הללו לא יצומו.
עיקר השאלה שלנו בתשעה באב נדחה, מתייחסת למצבים לא של חולי. אלא של אישה מעוברת או אישה מניקה כאשר כבר עבר חודש מאז הלידה.

בשביל להבין יותר את השאלה של המצבים הללו,
צריך להבחין בין תשעה באב לבין שאר הצומות הקלים.
לגבי תשעה באב, אומרת הגמרא במסכת פסחים:
שנשים מעוברות ומניקות מתענות ומשלימות כמו ביום הכיפורים. מכאן למדו הראשונים - הרשב"א, המגיד משנה ועוד, שהגמרא מחייבת את הנשים המעוברות ומניקות דווקא - בתשעה באב, ולא בשאר הצומות הקלים הלא הם:
צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר וי"ז בתמוז
וכך נפסק בשולחן ערוך.
אמנם הרמ"א כתב שנשים כאלו שמרגישות טוב - כן צמות, אבל למעשה בימינו התקבלה ההלכה גם בקהילות אשכנז שנשים מניקות ומעוברות פטורות מהצומות הקלים.

כאשר אנחנו באים לדון על תשעה באב נדחה, עלינו לשאול את עצמנו:
האם הוא דומה לתשעה באב רגיל, או לשאר הצומות הקלים. נסביר יותר את השאלה: כאשר אנחנו צמים השנה ב-י' באב, האם הכוונה היא שגם השנה יש יום רגיל של אבלות על החורבן
לא בתשיעי באב, אלא בעשירי בו. או שגם השנה יום האבלות הוא נמצא בתשיעי, כיון שאנחנו לא יכולים לצום בשבת אנחנו רק משלימים את הצום ביום ראשון. אם מדובר בצום חמור כמו בכל שנה גם נשים מעוברות ומניקות יצטרכו לצום. אך אם מדובר רק בהשלמה לצום שלא התאפשר בשבת, נדון אותו כצומות הקלים ואולי אפילו פחות מכך ונשים מעוברות ומניקות - לא יצטרכו לצום.

להלכה פוסק השולחן ערוך, בעניין אחר, שבעלי הברית, בתשעה באב נדחה, המוהל, אבי הבן, הסנדק, לא צמים את כל צום תשעה באב אלא סועדים במהלך הצום. מכאן למד בעל שו"ת שבות יעקב שכך יהיה הדין גם לגבי נשים מעוברות ומניקות שיש להן מיחוש קצת. אמנם פוסקי זמננו כתבו שבימינו ירדה חולשה לעולם וכל אישה מעוברת ומניקה מוגדרת כאישה שיש לה מיחוש
ולכן הלכה למעשה - נשים מעוברות ומניקות פטורות מלצום בתשעה באב נדחה.

אמנם, גם אדם שפטור מן הצום חייב להשתתף עם הציבור באבלות כפי יכולתו.
לכן, כתבו כמה מפוסקי זמננו שגם בתשעה באב נדחה, אישה מעוברת ומניקה תשבור את הצום רק ביום ולא בלילה. הרב אוירבך אמר שתשבור את הצום, אם היא מסוגלת לכך, רק בבוקר, הרב עובדיה יוסף החמיר יותר ואמר שאישה שהיא מסוגלת תשבור את הצום רק בחצות היום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il