בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
לחץ להקדשת שיעור זה
אורות ישראל - פרק ג' פסקה א'

הדרך לדבקות בה' והשפעתה

ה' מתגלה בעולם בכמה דברים, בהויה כולה, בנשמת האדם ובכנסת ישראל. צורת ההופעה הכי גדולה היא בכנסת ישראל ולכן דרך ההתבוננות בה והחיבור אליה אפשר להתקרב לה' בצורה הכי טובה.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

א שבט תשפ"ג
43 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ג פסקה א
כשהאדם משים את לבו ודעתו להתדבק באור אלוהי, המאיר בכנסת ישראל בכללה, בכל הנשמות ובכל הדורות מראשית ועד אחרית, מתדבק הוא עי"ז ממילא באור האלהות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, שכנסת ישראל היא מרכזה ותמציתה, ועי"ז הוא מתדבק ג"כ בכללות האור של האלהות המתגלה בכל ההויה, שבצד העליון של נשמת האדם משתקפת כל תמציתה, וממילא מקשר הוא בזה את דעתו לדבקות באלהות העליונה שלמעלה מכל ההויה, ונפשו מתמלאה חיות מלא קודש ותפארת גדולה וגבורה, ובתוספות כחו מוסיף הוא כח בכללות כנסת ישראל, מפני שהוא חלק ממנה, וממילא מוסף הוא כח בקומת האדם ובכל העולמות, שנאמר תנו עז לאלהים, על ישראל גאותו ועזו בשחקים, נורא אלהים ממקדשיך, אל ישראל הוא נותן עז ותעצמות לעם, ברוך אלהים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il