בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה
מצווה כ"ב מתוך ספר המצוות הקצר

מצות עשה להשבית חמץ

מצות עשה להשבית חמץ בארבעה עשר בניסן, שנאמר: "אך ביום הראשון תשביתו שׂאֹר מבתיכם' (שמות י"ב ט"ו).

undefined

הרב שמואל הולשטיין

אדר תשס"ז
3 דק' קריאה
מצות עשה להשבית חמץ בארבעה עשר בניסן, שנאמר: "אך ביום הראשון תשביתו שׂאֹר מבתיכם' (שמות י"ב ט"ו).

מצוה לספר
אולי צרה מיוחדת או גזרה קשה, חלילה, היא שגרמה לר' לוי יצחק מברדיטשב לצאת בימי חג הפסח לרחובה של עיר. כשפגש את אחד הגויים שהכיר כסוחר נמרץ, שאל אותו ר' לוי יצחק האם ברשותו סחורה מוברחת, הסוחר הגוי הנמיך קולו ואמר כי יש ברשותו סחורה מוברחת בשפע: צמר, בגדים, ואפילו תבואה שהוברחה מהמדינה השכנה. לשאלת הרבי האם אינו מפחד כי הממשלה תתפוס אותו ותענישהו בחומרה, ענה לו הסוחר כי כדי להתפרנס שווה להסתכן מעט ובמיוחד לאור העובדה כי הוא בטוח ביכולתו להבריח ולסחור בסחורה מבלי להיתפס. הרב שמע והמשיך בדרכו. לאחר מספר רגעים פגש יהודי המהלך לתומו, הרב פנה אליו, ושאל אותו בלחישה - אולי יש בידו קצת חמץ? היהודי הצטמרר כולו וענה כי חלילה לו מלהחזיק חמץ בפסח וכי הוא מופתע מעצם העלאת השאלה. הרב הודה לו והמשיך בדרכו, וחזר על שאלתו לכמה יהודים שפגש בדרך כשמכולם קיבל תשובה זהה לתשובת הראשון. לאחר ששאל כעשרה יהודים ונענה כי איש מהם אינו מחזיק חמץ, נשא עיניו לשמים ואמר בקול מלא תחינה: "ריבונו של עולם, ראה מה בין הגוי לבין היהודי, הממשלה אסרה על הברחת סחורה, והעמידו לצורך כך שוטרים רבים מספור על מנת לתפוס את העובר על החוק, ואף על פי כן הגוי מבריח את סחורתו. ואילו היהודי שיודע כי התורה מצווה: 'תשביתו שאור', לא יעלה בדעתו להחזיק חמץ, וזאת למרות שאין שוטרים המפקחים על כך. האם לא ראויים בניך האהובים לראות בישועות הנזקקות להם בעת הזו?"

דמות מיוחדת במינה היה הרב שמשון שטוקהאמר הי"ד מחשובי רבני וארשא. במחנה ההרג בו שהה היווה מופת ליהודים כיצד לעבור ימים מחרידים אלו בשפיות. בהתקרב חג הפסח בשנה האחרונה למלחמה, היה ברור לכולם כי אין שום ברירה וכי יהיו חייבים לאכול חמץ בחג, הצער היה רב אך כמובן שלא היתה שום ברירה. אולם הרב שמשון עצמו נמנע מלהכניס לפיו פירור כל שהוא של חמץ. שכניו לצריף הפצירו בו שיאכל אחרת עלול למות חלילה, וכי ברור כי ההלכה מתירה לאכול במקרה כזה חמץ בפסח. הרב ענה להם כי אכן מותר לאכול חמץ במצבם אולם חשוב שבין אלפי היהודים במחנה יהיה לפחות יהודי אחד שיזכיר לכולם כי פסח היום, וימנע מלאכול חמץ... וזכות המצוה תעמוד לו להחזיק מעמד עד סוף החג. יהודים רבים מיושבי המחנה עשו מאמצים רבים להשיג עבורו מעט קליפות של תפוחי אדמה וכדומה, מתוך רגשות הכרת תודה ליהודי שבמסירות נפש מזכיר להם כי פסח היום...


מצוה להורות
על הפסוק: "אך ביום הראשון תשביתו" דרשו חז"ל כי זה ערב פסח קודם להתחלת זמן איסור חמץ, עד לשעה זו יש לבער מהעולם את כל החמץ שיודע עליו, וחמץ שלא יודע עליו מבטלו.

ותיקנו חכמים שבודקים ומבטלים כבר בליל י"ד, מפני שאז כל העם בביתו וגם ניתן לבדוק היטב לאור הנר.
שואלין ודורשין בהלכות פסח, קודם לפסח שלושים יום (שו"ע או"ח תכ"ט א'). וזה לשון מרן הרב קוק זצ"ל: "על כן חובה היא על כל בן תורה לעיין לפי כחו וזמנו בהלכות פסח בפרוס הפסח, והוא הדין כל דבר בעתו... ויותר טוב שישמע שיעור בספר 'חיי אדם' בבית המדרש, כי אי אפשר להזהיר ולפרט כל הדינים בדרשה אחת קצובה (של שבת הגדול)" (אורח משפט קנ"ה). והיות ודיני פסח מרובים הם, וישנם חילוקי דינים לגבי הכשרת הכלים השונים, ובפרט מכשירי המטבח, יש ללמוד הלכות פסח בצורה מסודרת ולהיעזר במורה הוראה בכל שאלה שמתעוררת.

בזמן ניקיונות הבית כדאי לכוון לקיים מצוה זו, שכן מצוות צריכות כוונה.

חובה לנקות כל מקום שמכניסים אליו חמץ, וצריך להיזהר בכך ביותר שכן איסור חמץ בפסח אין לו שיעור, ואפילו משהו זעיר ביותר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il