בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יהודה בן הדסה הינדה מלכה

מצות עשה לאהוב את הגר

מצות עשה לאהוב את הגר, שנאמר: "ואהבתם את הגר" (דברים י' י"ט).

undefined

הרב שמואל הולשטיין

סיוון תשס"ז
3 דק' קריאה
מצוה לספר
נער פלא היה ולנטין הצעיר, כישרונותיו העצומים נטעו בלב הוריו תקוות רבות לגבי עתידו של ילדם היחיד והאהוב. אביו, הגרף פוטוצקי שהיה מחשובי ועשירי פולין, לא חסך מאומה מילדו, וכשהגיע לגיל הנערות שלחו אל פריז הרחוקה על מנת שילמד שם באוניברסיטה.

ולנטין שהיה סקרן מטבעו נהג להסתובב בערבים ברחובות העיר, במטרה לגלות דברים חדשים. ערב אחד הרחיק עד למבואות העיר, ונכנס לסמטה חשוכה. להפתעתו גילה שם איש זקן יושב עם ילד קטן ליד ספר עתיק, ולומד איתו בשפה שאינו מכיר. לשאלתו נענה כי מדובר בעברית, וכי הספר הנלמד הוא לא אחר מאשר התנ"ך בשפתו המקורית. ולנטין הצעיר נשאר שם כל הלילה כשסקרנותו אינה יודעת די. למחרת חזר שוב לאותו מקום, וכך ערב אחר ערב, ישב ולמד עם הרב הזקן, עד שבנפשו פנימה ידע כי היהדות היא דרך האמת, והבין כי אם אינו רוצה לעשות שקר בנפשו, עליו להתגייר.

היות ולמתגייר היה צפוי עונש מוות באותם ימים, החליט לנדוד לאמסטרדם, שם יד הכנסייה לא היתה תקיפה כל כך. כשהגיע לאמסטרדם פנה אל רב העיר, שהתרשם מאישיותו של ולנטין ומרצינות כוונותיו. הוא גייר אותו ונתן לו את השם אברהם. אברהם שהחליט להקדיש את חייו ללימוד תורה, נכנס לאחד מבתי הכנסת והחל ללמוד בשקידה עצומה. נשים רחמניות היו מביאות לו אוכל לבית הכנסת, ממנו לא יצא כלל. כדי להסתיר את מוצאו נהג אברהם מידי פעם להחליף את מקום מושבו ממדינה למדינה, וזאת מפני ששמע כי הוריו עושים מאמצים עצומים על מנת לאתרו.

יום אחד, בעודו יושב באחד מבתי המדרשות ולומד, כשהוא מעוטר בטלית ותפילין, נכנס ילד לבית המדרש תוך כדי משחק והחל להשתולל בתוך בית המדרש. ר' אברהם העיר לו על כך, אולם הנער לא חדל מהתנהגותו. ר' אברהם הביט על הילד ואמר כי הוא חושש כי ילד זה עוד עלול לצאת לתרבות רעה. הדברים התגלגלו עד לאוזנו של אבי הילד, סנדלר העיירה שהיה ידוע כחם מזג. הוא פנה אל המשטרה המקומית וסיפר כי בבית הכנסת יושב אדם שעבר על החוק, והתגייר. המשטרה תפסה את ר' אברהם, וזיהתה אותו מיד כגרף פוטוצקי האבוד. הוריו שבאו מיד לבקרו התחננו בפניו כי ישוב לדת אבותיו, ובכך יציל את חייו. אולם ר' אברהם לא היה מוכן לשמוע על כך בשום אופן. יום אחד זכה ר' אברהם ואל חדר כלאו בא לבקרו הגאון מוילנא. הגר"א חיבקו בהתרגשות, ושוחח עימו באריכות על מצות קידוש ה', תוך שהוא מחזק את ידיו שלא להשבר.

יום המשפט הגיע. למרות שבדרך כלל לגוי שהתגייר לא נתנו אפשרות להתחרט, לר' אברהם נתנה האפשרות להתחרט עקב מעמדם הרם של הוריו. ר' אברהם, ללא פחד וללא מורא עמד בפני השופטים והרצה באריכות על האמת שבדת משה, עד שהשופטים הכריעו את דינו למות בשריפה.

ביום ביצוע גזר הדין, כל היהודים הסתגרו בבתיהם מחשש לפרעות. אולם הרב אלכסנדר זיסקינד, בעל 'יסוד ושורש העבודה', התחפש לגוי וטיפס על אחד העצים על מנת להיות עם ר' אברהם ברגעיו האחרונים. הרב זיסקינד צעק לגרף פוטוצקי בלשון הקודש כדי שישמע: "אתה לא לבד, אני פה בשם כל ישראל", והם קראו ביחד: "שמע ישראל". וכשברך ר' אברהם את ברכת קידוש ה', ענה ר' אלכסנדר "אמן" בקול חזק, עד שהגר"א אמר כי בקידוש ה' של ר' אברהם ובאמירת האמן על ברכתו ירדה קדושה מיוחדת לעולם.

מצוה להורות
זה לשון ספר החינוך: "משרשי המצוה - כי השם בחר בישראל להיות לו לעם קדוש ורצה לזכותם, ולכן הדריכם וציום על דרכי החנינה והחמלה, והזהירם להתעטר בכל מדה חמודה ויקרה למצוא חן בעיני כל רואיהם, ויאמרו עם ה' אלה. וכמה היא דרך נעימות וחמדה להתחסד ולגמול טובה לאשר הניח אומתו וכל משפחת בית אביו ואמו ויבא לחסות תחת כנפי אומה אחרת באהבתו אותה ובבחירתו באמת ושנאת השקר".

החפץ חיים נהג לומר כי כשרבונו של עולם עבר בין האומות ושאל מי רוצה את התורה היו יחידים שכן רצו, למרות שהאומה שלה לא רצתה לקבל את התורה. ואותם יחידים שכן רצו, נשמתם חצובה ממקום עליון מאוד ולכן יש להם נטייה להתגייר.

מצות אהבת הגר הינה מצוה נוספת על גבי המצוה לאהוב כל יהודי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il