בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • דרכי הגאולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

מה בין העולם הזה לימות המשיח?

בימות המשיח יהיו שינויים כבירים בעולם, אך נחלקו חכמים אם השינויים האלו יהיו בדרך הטבע שאמנם ישתנה מאד, או שהשינויים יהיו בדרך של ניסים ומעל הטבע.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ב
2 דק' קריאה
חכמינו ז"ל (סנהדרין צט.) דנו מה בין העולם-הזה לימות המשיח. איזה שינויים יתרחשו בעולם בימות המשיח? "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם-הבא 'עין לא ראתה אלקים זולתך', ופליגא דשמואל דאמר, אין בין העולם-הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד".
כלומר לדעת ר' יוחנן כל נבואות הנביאים שניבאו על העתיד, כגון "וכתתו חרבותם לאיתים וגו' לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", והנבואה "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ", והנבואה "והיה אור הלבנה כאור החמה", כל הנבואות הללו כולן על ימות המשיח נובאו. ונמצא לדעה זו כי הטבע ישתנה והמציאות תהיה שונה לחלוטין מהחיים עכשיו בעולם-הזה. ושמואל חולק על כך ואומר, אין בין העולם-הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד.

וכן נחלקו האם תהיה בחירה חופשית בימות המשיח או אז תִשלל הבחירה, ומי שלא הקדים ובחר בטוב לפני בוא המשיח שוב לא יוכל לתקן, או שגם לאחר בוא המשיח תהיה עדיין אפשרות לתקן, ולבחור בטוב.
וכך אמרו: "תניא רשב"א אומר: עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך, ואף שלמה אמר בחכמתו, 'וזכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה' אלו ימי הזקנה, 'והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ' אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. ופליגא דשמואל דאמר, אין בין העולם-הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, שנאמר, 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ'".
נמצא שלדעת רשב"א, בימות המשיח אין זכות ולא חובה, כיון שבימות המשיח תיגלה מלכותו של רבש"ע והכל יראו את יד ד' הגדולה המהפכת סדרי הטבע. אז כולם ירצו לעבוד את ד', אך זה לא יהיה מתוך בחירה חופשית, ועל כן אין בהם לא זכות ולא חובה.

לכן גם אמרו שאין מקבלין גרים לימות המשיח, כי הגרות לא תהיה לשם-שמים, אלא מפני שיהיה משתלם להיות יהודי. אך שמואל חולק ואומר שגם בימות המשיח יהיו זכות וחובה, תהיה עדיין בחירה חופשית, כי אין בין העולם-הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות.
לכאורה נחלקו חכמים במה יהיו שונים ימות המשיח מהעולם-הזה, ואולם ככל מחלוקת חכמים, אלו ואלו דברי אלקים חיים. אכן גם שמואל לא התכון שזה יהיה ההבדל היחיד, שלא יהיה יותר שעבוד מלכויות וישראל יחיו במדינה עצמאית, כי הרי שמואל בודאי מסכים שיהיה בית המקדש בנוי וירושלים בנויה.

על כן יש לומר כי לכל הדעות, בימות המשיח יהיו שינויים כבירים בעולם, אך נחלקו חכמים אם השינויים האלו יהיו בדרך הטבע שאמנם ישתנה מאד, או שהשינויים יהיו בדרך של ניסים ומעל הטבע. ונמצא שגם ערך המעשים ישתנה, ולא יהיה בהם זכות או חובה כמו בימים שלפני ימות המשיח.
וכיון שאנו מצפים לבואו של המשיח בכל יום ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא, לכן אמר קהלת: זכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. לכן גם יפה שעה אחת קודם בתשובה ובמעשים טובים.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il