בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת רחל

השגחה

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
יתברך המשגיח ויתרומם המאציל העליון ב"ה אשר עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, וכל מחשבותיו ומעשיו גלוים לפניו יתב"ש, אחת מהנה לא נעדרה.
והנה ידוע שיש השגחה כללית והשגחה פרטית. ולפי עומק המושג וקוצר המשיג ננסה בס"ד להסביר הדברים בקצרה כפי מה שיוכל שכלנו האנושי שאת.
א. השגחה כללית, היא ההשגחה העליונה החובקת זרועות עולם, והיא השגחתו יתב"ש על כל העולם בכללותו כולל כל המינים שבו כגון בעלי חיים וכדומה, שלא יושמד אותו המין כליל מעל פני האדמה, כי בלי השגחתו יתב"ש יהיו לאפס גמור ולאין מוחלט. וזה אומרם ז"ל ברוח קדשם "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
ב. השגחה פרטית. ההשגחה הפרטית היא רק באדם לבד, וגם באדם אינה שוה בכל, כי יש שני מיני השגחה באדם.א. השגחה שהוא יתב"ש יודע מחשבותיו ומעשיו.ב. השגחה לשמור אותו מפח יוקשים, ולהצילו מפגעי הזמן וממקריו הרעים. וההשגחה הזאת היא רק בצדיקים וחסידים הדבקים בו יתב"ש ובוטחים עליו בכל הליכותיהם (ראה מו"נ ח"ג פי"ז ד"ה והדעת החמישי, הרמב"ן פרשת וירא פסוק כי ידעתיו (בראשית י"ח י"ט), רבינו בחיי בספרו כד הקמח אות ה' השגחה, ובביאור צפחת השמן שם אות וא"ו ע"ש והחנוך מצוה קס"ט).
וברור הדבר שהשגחתו יתב"ש הכללית והפרטית, היא ששמרה את עם ישראל במשך כל התקופה הארוכה והחשוכה בנדודיו בגלויות קשות ומרות, והיא שהצילה אותו מכליון גופני ורוחני, כהבטחתו יתב"ש באומרו ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי אתם, כי אני ה' אלקיהם (ויקרא כ"ו מ"ד), והיא שהביאה אותו עד הלום אל ארצו ואל נחלת אבותיו בשוב בנים לגבולם, ובתחיתו בארץ קדשו המיועדת לו.
ולמגנת לב ולדאבון נפש, ברגע קטון של הסתרת פנים, התחוללה בדורנו השואה האיומה אשר כמוה לא נהיתה מאז היה עם ישראל לגוי, שבה נספה שליש מבחירי העם, ובהם קדושי עליון עמודי עולם ומוסדי תבל, זצוק"ל, וכאמרם ז"ל, בהדי הוצא לקי כרבא (בב"ק צ"ב ע"א). ואין שום כח בשכל האנושי המוגבל להבין סיבתה ומטרתה והקיפה, כי קצור קצרה בינת אנוש לדעת חקרי וסתרי תמים דעים אשר רק לו נתכנו עלילות יתב"ש.
כלל הדברים, שהאמונה היהודית הטהורה, דורשת מכל יהודי להאמין באמונה מוחלטת וללא פקפוק ח"ו, שכל מה שמתרחש בעולם בין לטוב בין למוטב, בין לכלל בין לפרט, הכל מאתו יתב"ש, ובהשגחתו הכללית והפרטית. ובאמונת אמת זו ימצא פורקן לכל מיני הרהורים ומחשבות זרות המטרידות אותו ומבלבלות את ראשו, וימצא מרגוע לנפשו ותרופה לנשמתו. וראה גם מ"ש בס"ד במערכת מ"ם, מקרה, ע"ש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il