בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

תכלית האדם

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
יודעי האמת ובעלי השכל הישר אשר חננם יתב"ש חכמה בינה ודעת להבין מעט מזער מפלאי הבריאה ותעלומותיה ומסתרי האדם וצפונותיו, יודעים את האמת הפשוטה והברורה, שכל הדברים הגשמיים כגון אכילה ושתיה, משגל וכדומה, אינם התכלית הנדרשת מן האדם במשך חייו עלי אדמות. וידיעה זו מביאה אותם להעריך נכונה את אותם הדברים שתועלתם אינה אלא זמנית ודמיונית, ולכן משתמשים בהם רק כאמצעי לתכלית האמיתית, ואינם תופסים אצלם מקום מרכזי בחיים, כמ"ש להלן בס"ד.
והנה ברור הדבר שכל הקניינים החומריים הבל המה בהיותם בלתי יציבים ובלתי תמידיים, כי כולם עוברים וחולפים. וא"כ על האדם הנבון לשאול את עצמו, מה התכלית שאליה ישאף בחיים? התשובה בקצרה היא, לעשות רצונו יתב"ש, ולזכות לחיים הנצחיים. ביאור הדברים, כאשר תתבונן תמצא שכל אחד מהדברים החומריים, הוא אמצעי לתכלית אחרת, ואותה התכלית היא ג"כ אמצעי לתכלית אחרת וכן הלאה עד שתגיע לתכלית שאין לה תחליף ותכלית אחרת. לדוגמא פועל העובד בשכר חודשי או יומי, העבודה היא האמצעי, והשכר הכספי הוא התכלית. באותו כסף קונה אוכל ומצרכים, א"כ הכסף הוא האמצעי, והאוכל והמצרכים הם התכלית. אוכל ושותה בשביל לחיות, א"כ האוכל הוא האמצעי, והחיים הם התכלית. ומה התכלית של החיים, הלוא צבא לאנוש עלי ארץ?
אלא מוכרח להגיע למסקנה הנכונה שהתכלית של החיים היא לעשות רצונו יתב"ש, ולקיים מצוותיו כפי שצונו בתוה"ק, ומזה נובעת התכלית הסופית שאין אחריה תכלית, לזכות לחיים נצחיים בעוה"ב, כגמול על מעשיו הטובים שעשה בחייו. וז"א ז"ל כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו (אבות סוף פ"ו), להורות שכל תכלית בריאת השמים והארץ וכל אשר בם, למען יכירו כל בריותיו במלכותו ובאלהותו ולעובדו שכם אחד, יתב"ש.
וכתבו בעלי הח"ן ז"ל שכל אדם נברא לתקן איזה עבירה שנכשל בה בגלגולים הקודמים (ראה הרב ענף יוסף ז"ל בפ"ו דברכות מ' ע"א ד"ה מדת בשר ודם כלי ריקן וכו'). וקבלה בידינו מהקדמונים זלה"ה, שכל אחד יוכל לדעת בעצמו מה בא לתקן, והסימן לזה הוא, העבירה שהוא להוט אחריה ורודף אותה וחושק בה הרבה, יידע בודאות שהיא היא העבירה שעליו לתקן. ולכן תמצא כמה אנשים אוחזים באיזה מצוה מן המצוות וקשורים אליה ודבקים בה תמיד לקיימה בכל להט נשמתם והיא משאת נפשם.
לפי האמור, על כל אחד להתעמק ולרכז כל מחשבותיו ולהפעיל כל כוחותיו הנפשיים, להגיע בעצמו לנקודת האמת הנ"ל, ולדעת שהתפקיד הנעלה הנועד לו בעוה"ז לעשות רצון בוראו יתב"ש, ולאסוף בחפניו מצוות ומע"ט, ועי"ז יזכה לאור באור החיים, וכאומרו יתב"ש ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום.
* מתוך הספר "מוסר מלכים" בהוצאת משפחת הרב המחבר, להזמנות: 5244664 050.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il