בית המדרש

  • מדורים
  • בימה תורנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

מהם הקריטריונים הרוחניים לבחירת נציגנו לכנסת?

בימים הללו יושבת מפלגת 'הבית היהודי' על בחירת נציגיה לכנסת. מצד אחד, המליצו חברי הכנסת להציב בעשירייה הראשונה שני מועמדים שאינם חובשי כיפה. מאידך, אמר האלוף עמידרור, יו"ר המועצה הציבורית, שאנשים פורעי חוק לא יוצבו. מכאן השאלה: פורעי חוק המדינה לא, ופורעי חוק שמים כן?

undefined

רבנים שונים

א' כסלו תשס"ט
5 דק' קריאה
בעצם הימים הללו יושבת המועצה הציבורית של מפלגת 'הבית היהודי' על מדוכת השאלה - מי יהיו נציגיה לכנסת.
לחלל האוויר הציבורי, הופרחו שתי אמירות:
מחד - המלצת חברי הכנסת למועצה להציב בעשירייה הראשונה שני מועמדים שאינם חובשי כיפה. מאידך, אמירתו של האלוף עמידרור, יו"ר המועצה הציבורית, שאנשים פורעי חוק לא יוצבו ברשימה. ואנו שואלים - פורעי חוק המדינה לא, ופורעי חוק שמים כן?
ובכלל, כמי שאמונים על כך שלתורה ישנה אמירה בכל תחום פנינו ושאלנו - מהם הקריטריונים הרוחניים לבחירת נציגנו לכנסת?

הרב חיים שטיינר - מתחילים ביראת שמים
עניו, שקול, שונא בצע, אמיץ, דובר אמת, חרד לכבוד ישראל וארצו ומעל לכל ירא שמים
אין עם בעולם, שזכה למסורת של הנהגה רצופה בת אלפי שנים כמו עם ישראל. לפיכך, על מנהיגינו היום לזכור שהם יושבים על כיסאם של משה רבנו, דוד המלך וכל גדולי המנהיגים בישראל שבאו אחריהם. זוהי אחריות גדולה.
בתורה שבכתב ושבעל-פה מצוינות תכונות היסוד ההכרחיות למנהיג בישראל. בשורות אלו נציין חלק מהן:
מבחינה לאומית , המנהיג בישראל צריך לשלב הנהגה של אומֵן עם הנהגה של רועה . כלומר: מחד - על המנהיג לטפל בכל אדם מישראל באהבה, כאם האומנת את בנה, וכדברי הרמב"ם (מלכים פ"ב): "חונן ומרחם לקטנים ולגדולים ויחוס על כבוד קטן שבקטנים". וכך פונה משה רבנו לקב"ה ואומר: "האנכי הריתי את כל העם הזה, אם אנכי ילידיתיהו, כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק?" (במדבר י"א).
ומצד שני על המנהיג להיות בדמות רועה - הולך בראש ומושך אחריו את כלל העם בהנהגה תקיפה ונכונה, כדברי משה: "יפקד ד'... איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין להם רועה " (במדבר כ"ז, ועיין ברמב"ם שם).
תכונותיו האישיות של המנהיג הם:
עניו - על אף הכבוד הגדול שהעם מחויב לתת למנהיגו, "ציווהו להיות בקרבו שפל וחלל" (רמב"ם שם). לכן בתפילת שמונה עשרה על המנהיג להיות כפוף לאורך כל התפילה, כדברי רש"י (ברכות ל"ד): "כל מה שהוא גדול ביותר, צריך להכניע ולהשפיל עצמו".
שקול - על המנהיג לפעול מתוך שיקול דעת מלא, לא מתוך כעס ורגשות שנאה, גם כאשר הוא נאלץ להעניש מישהו (מורה נבוכים א', נ"ד).
שונא בצע - על המנהיג להיות שונא בצע ולא חמדן, כמו שנאמר בתורה: "וכסף וזהב לא ירבה לו מאד" (ספר העיקרים ד', כ"ו).
אמיץ כוח - על המנהיג להיות אמיץ ביותר כדי שיוכל "לשבר מלתעות עוול", כמו שרועה נלחם בארי ובדוב לשמור הצאן (שם).
דובר אמת - "ולא יימצא עוולה בשפתיו... כי לא יבטח אדם בדבריו אם תדברנה שפתיו עוולה" (שם).
עומד בתוקף על כבוד ישראל ועל כבוד ארץ ישראל - כשאול המלך שעשה מלחמה קשה נגד עמון שחירף את ישראל (שמואל א' י"א), וכדוד המלך שנלחם בעמון כאשר ביזו את שליחיו (שמואל ב' י'), ועוד.
"וכן מצוה על המלך לכבד לומדי התורה" (רמב"ם מלכים ב',ה').
הרמח"ל (מסילת ישרים כ"ג) דורש מהמנהיג גם לבדוק היטב שעוזריו יהיו אנשים רחוקים מחנופה. לדבריו - רוב השרים והמלכים נכשלים בתפקידם "בעבור חנופת משרתיהם".
ונסיים בדברי הרמב"ם (מלכים א', ז'):
"וכל מי שאין בו יראת שמים, אף-על-פי שחכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל ".

הרב שמואל אליהו - עוצמה של אמונה
המנהיג הדרוש לנו הוא מנהיג שיודע לחבר ולהתחבר עם כל המפלגות הדתיות, כי נזכה שההנהגה של עם ישראל תצעד בכיוון הנכון רק כשכל המפלגות הדתיות יתאחדו
אדיר זיק ז"ל היה אומר שהדתיים של פעם נולדו עם מדבקה של ב' על הגב - לאמור: אנחנו סוג ב'. הוא היה אומר שאנחנו חייבים אנשים מזן אחר, אנשים שיש להם מספיק ענווה כדי להיות רועי צאן, ומספיק עוז בשביל להנהיג את עם ישראל.
פעם אמרו לי שמנהיג כזה הוא לא אדם ראלי. שאלתי את האומר האם הוא חולם על בנין בית המקדש. אמר לי: כן. אמרתי לו שלפי דבריו זה עוד יותר לא ראלי, כי אי אפשר להגיע לבנין בית המקדש, בלי הנהגה חיובית של כל עם ישראל.
עולה מכאן, שהמנהיג הדרוש לנו הוא מנהיג שיודע לחבר ולהתחבר עם כל המפלגות הדתיות, כי נזכה שההנהגה של עם ישראל תצעד בכיוון הנכון רק כשכל המפלגות הדתיות יתאחדו. ומי שלא חולם על כך - על מה הוא חולם?
אמת - מנהיג חייב להיות נטוע בשתי רגליו על הקרקע, אולם באותה מידה מנהיג חייב להיות אדם שראשו מגיע השמימה. מנהיג חייב להכיר את המציאות וחייב לדעת גם לחלום. בעיקר עליו לדעת - כיצד הופכים את החלום למציאות . הוא חייב לדעת מהו הסדר הנכון של הפעולות שמביאות אותנו למטרתנו.
אלה הם "אנשי חיל" - המנהיגים שמשה מינה על ישראל. "בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית". ידע משה שלא מספיק להביא מנהיגים "יראי אלוקים" שמדברים בחום על הדברים הגדולים, הם חייבים לדעת איך מביאים דברים אל תכליתם. (עיין ספורנו שמות י"ח, כ"ה).
בשביל ליישם, צריך להכיר את המציאות, ובמציאות יש הרבה מחיצות בליבותיהם של האנשים מהמחנות השונים. מנהיג אמיתי צריך גם להכיר את הכוחות הטובים החבויים בנפש כל אחד מאיתנו ולהפיק אותם. להוציא לפועל את הצדדים הטובים באישיותם של האנשים. עליו לגלות את החלקים בציבור, שבאמת מסוגלים להתגבר על המחיצות הללו ולהתאחד.
כדי לממש את האידיאל החשוב הזה דרוש אדם מלא אמונה. מישהו שלא יציג כל הזמן את המניעות. "והן לא יאמינו לי" - זה מחליש. צריך מישהו שירים את הרוח. וזה יכול לעשות רק מישהו שמאמין בעם ישראל ובכוחותיו.


הרב יהושע שפירא - אנשים שיפעלו לחינוך של תורה
עלינו להרכיב נבחרת שאנשיה מבטאים את רצון הציבור, ובעיקר – אנשים שיכולים להכיל את כל הגוונים המצויים בציבורנו, שהוא ציבור מאוד הטרוגני
הקריטריון הראשון הוא שיהא הנציג - אדם הפועל לשם שמים. המחלה הקשה ביותר של הפוליטיקה העכשווית (וכוונתי לכלל המערכת הפוליטית ולאו דווקא לנציגי הציבור הדתי), שאיננה נעשית מספיק לשם שמים. אמנם, רבים מזלזלים בפוליטיקה שלא בצדק, אך באמת עלינו לזכור שהפוליטיקה היא הסידור הציבורי של חיינו הלאומיים, ולכן הירושלמי אומר שהעוסקים בצרכי ציבור הם במעלה אחת עם תלמידי חכמים. לפיכך, עלינו לבחור לכנסת אנשים שמטרתם לגדל שמו יתברך בעולם .
כענפים לקריטריון זה - על אנשים אלו להילחם על כל העניינים שבקדושה, שהם מתחלקים לשלושה עניינים יסודיים שאנו חוזרים ומשננים אותם – קדושת הארץ, קדושת האומה וקדושת התורה.
כיום, יש מהלך נכון וחשוב של ההתאגדות החדשה של מפלגת 'הבית היהודי'. התאגדות זו דוגלת בתפישה הנכונה, שכיום בשביל להרבות תורה ודבקות בארץ ישראל הכול תלוי בחינוך. הבעיה היא בעיה רוחנית ולכן הפיתרון הוא פיתרון רוחני. החינוך הוא תורה בעצמו והוא יביא לדבקות בארץ ולאהבת העם. זהו החינוך שצריך להיות, ועל נציגנו לפעול למענו.
בנוסף, יש עוד שני קריטריונים, שבלעדיהם אי אפשר להיבחר. בכך הפוליטיקאים משולים לחזנים. מצינו שעל החזן להיות ירא שמיים, בן 30, בעל זקן ונשוי. ובכל זאת - גם בעל כל התכונות הללו אינו יכול להיות חזן אם אין לו... קול יפה, שהרי ללא קול יפה העיקר חסר מן הספר. כך גם לפוליטיקאי דרושות שתי תכונות יסוד:
א. שליח ציבור טוב. כלומר - אדם שהציבור רוצה בו כנציגו. בלשון ימינו - בעל 'כוח אלקטוראלי'. מהותו הפנימית של ה'כוח האלקטוראלי' הוא שאדם זה נותן לציבור תחושה שהוא מבטא את רצונותיו של הציבור ופועל למענו, ולכן הציבור רוצה באדם זה כנציגו.
ב. אדם שלא רק יגיע לכנסת, אלא יפעל שם נכון. לפעמים עדיף להפסיד מעט בכוח האלקטוראלי ולשלוח לכנסת אנשים שידעו לפעול שם בצורה טובה יותר.
עלינו להרכיב נבחרת שאנשיה מבטאים את רצון הציבור, ובעיקר - אנשים שיכולים להכיל את כל הגוונים המצויים בציבורנו, שהוא ציבור מאוד הטרוגני. על שליחי ציבור אלו להיות קשובים למפעל האחדות הגדול שנעשה כאן, ולפעול נכונה בכנסת לאחר הבחירות

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il