בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • במהלך השירות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

כל החילים

הנחיות הלכתיות מאת הרבנות הצבאית

גיוס מילואים בשבת

לקראת גיוס, הכנת תיק, זמינות, יציאה לנקודת האיסוף/חיול, הגעה לנקודת האיסוף/חיול, התייצבות, קבלת הציוד, עקרונות להכנת הציוד, הכנת הציוד, כתיבה חיונית, מטווח.

undefined

רבנים שונים

טו טבת תשס"ט
11 דק' קריאה
לקראת גיוס

א. המקבל פקודה לפני שבת להגיע לנקודת איסוף במהלך השבת, והמרחק מביתו מחייב נסיעה – לכתחילה עליו להגיע לפני שבת 1 .
ב. אם טרם ניתנה פקודה סופית להתייצב בשבת, מותר להישאר בבית עד לקבלת הקריאה.
במקרה זה ידאג:
1. לתדלק את הרכב.
2. לנתק את האזעקה (כדי שלא יצטרך לפתוח באמצעות שלט).
3. לכבות את הנורה הנדלקת עם פתיחת הדלת.
4. יש מחמירים להוציא ציוד מיותר מהרכב 2 .
ג. בכל מקרה אסור להמתין ולהגיע במוצ"ש, אם הדבר עלול לעכב את כל היחידה.

הכנת תיק
ד. יש לארוז תיק המכיל את חפציו האישיים, ובהם: תעודות, כסף, מכונת גילוח, ושאר החפצים שאסור לטלטל בשבת ויכניס לתוכו גם אוכל ושתייה. בדרך זו מותר להביא גם חפצים אלו ליחידה בשבת 3 .
ה. אם לא הכין תיק לפני שבת, יעשה זאת בדרך הבאה: יניח תחילה 4 בגדים או אוכל בתיק, ואחר כך יכניס חפצי מוקצה חיוניים (כולל כסף מזומן) תוך החזקתם בשינוי 5 .
בשעת הדחק, ניתן להניח פריט שאינו מוקצה (כגון דבר מאכל) על כל מוקצה (מלבד כסף 6 ) ובאופן זה מותר להחזיק את המוקצה ולהכניסו לתיק 7 .
ו. מומלץ להצטייד בפריטים הבאים:
1. פנס LED 8 .
2. פלנלית או סמרטוט לניקוי הנשק 9 .
3. שרוכי נעלים 10 .
4. חוטי ברזל חתוכים 11 .
5. נייר טואלט חתוך.
6. מגבונים סינטטיים 12 .
ז. כדי להימנע מחתימה על טופס החיול בשבת, יש להכין מראש פתק ובו הפרטים האישיים (שם, מספר אישי ודרגה) ומהדק נייר להצמידם לטופס החיול ולטופסי האפסנאות 13 .

זמינות

ח. מותר לשאת טלפון נייד כדי להיות זמין לקריאה 14 , ורצוי להעביר את הטלפון למצב 'מענה אוטומטי'.
ט. יש לוודא שהטלפון הסלולארי טעון במלואו. לא הספיק לטעון את הטלפון לפני שבת - יחברו למטען לפני שבת, וכשיצטרך לצאת מהבית יגרור את הטלפון עד שיתנתק המטען מהשקע. רק אז מותר יהיה לנתק את הטלפון מהמטען 15 .
י. יש לכוונן לפני שבת את הצלצול לעוצמה הנדרשת להעיר אותו במהלך השינה. לא מומלץ להפעיל את המענה האוטומטי בטלפון, שמא לא יתעורר מהשינה לאחר 3 או 4 צלצולים.
יא. מותר לשנות את מצבו של טלפון סלולארי מ'רוטט' ל'צלצול', אם לא עשה זאת לפני שבת 16 , וקיים חשש שלא ישמע את הצלצול 17 . פעולה זו יש לבצע בשינוי (באמצעות גב האצבע); אבל אסור להעביר את הטלפון בשבת למצב 'רוטט', למרות אי הנעימות שבצלצול הטלפון במקום ציבורי 18 .
יב. במקום שאין בו עירוב, מותר לצאת לדבר מצווה תוך נשיאת הטלפון בשינוי – בין החולצה לגופייה 19
יג. מותר לחייל ולבני משפחתו להיענות לכל טלפון שאינו מזוהה, בין קווי ובין סלולארי, שמא מתקשרים כדי להזעיקו ליחידה; אולם את הפעולות החשמליות יש לבצע בשינוי - הרמת השפופרת בשתי ידיים ולחיצה על המקשים בגב האצבע - כל זמן שלא ידוע מי מתקשר 20 .
עם גמר השיחה יש להחזיר את השפופרת לעריסתה (בטלפון קווי) 21 , למעט כאשר החייל כבר יצא לדרכו, ואין עוד צורך ביטחוני בטלפון 22 .

יציאה לנקודת האיסוף/חיול
יד. תיק שיש בו מוקצה מוטב לקחתו על הגב ולא ביד 23 .
טו. אם החייל מתגורר ביישוב שאין בו עירוב או שנקודת האיסוף נמצאת מחוץ לעירוב - אסור לו לקחת דבר מלבד את נשקו האישי ואת תיקו על כל תכולתו 24 .
דסקית מותר לשאת כרגיל על הצוואר 25 . טלפון סלולארי, תעודות, תחבושת אישית ופנקס שבי יוכנסו לתיק 26 .
טז. אין לנהוג ברכב הפרטי לנקודת האיסוף, אם ניתן להגיע אליה רגלית או להצטרף לרכב אחר (גם אם צריך להתקשר בטלפון לשם כך) 27 , למעט כאשר הרכב הפרטי עשוי להידרש לשימוש היחידה 28 .
יז. יש לומר 'תפילת הדרך' אף בשבת 29 .
יח. כללי נהיגה בשבת:
1. אם האזעקה לא נוטרלה, פתיחת דלתות הרכב באמצעות שלט תבוצע בשינוי - לחיצה בגב האצבע על השלט.
2. הנעת הרכב תיעשה בשינוי (אחיזת המפתח בין הקמיצה והאמה).
3. הנהיגה עצמה - כרגיל 30 .
4. איתותים והעברה מאור גבוה לנמוך – אם ניתן יש לבצע בשינוי. העברה לאור גבוה תיעשה רק במידת ההכרח.
5. אין להדליק חימום 31 או קירור 32 (אלא אם יש סיכון בטיחותי, כגון הצטברות אדים על השמשה הקדמית).
6. פתיחת חלונות חשמליים מותרת בנסיעה ממושכת תנאי שרב ובשינוי 33 .

הגעה לנקודת האיסוף/חיול
כ. לאחר ההגעה מותר לבצע פעולות הנדרשות לשמירת הרכב, אע"פ שיש בהן איסורי שבות אך אסור לעשות מלאכה שאיסורה מן התורה 34 , ולכן (אם אין גוי שיכול לבצע פעולות אלו 35 ) יש לפעול כדלהלן:
1. לתכנן את עצירת הרכב במקום שניתן להחנותו (גם אם הוא מרוחק מעט מן היעד), כדי שלא יגרום לנסיעה מיותרת לצורך איתור חנייה קרובה.
2. לאחר העצירה - ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית מומלץ להרפות מדוושת המצמד וכך לדומם את המנוע 36 . לאחר מכן יש לסובב את המפתח בשינוי ולהוציאו.
ברכב אוטומטי יש לסובב את המפתח בבת אחת, כדי שלא יספיקו נוריות הביקורת להידלק, ורק לאחר מכן לשלב להילוך PARKING ולשלוף את המפתח 37 .
3. כיבוי האורות ייעשה בשינוי 38 .
4. טרם פתיחת הדלתות יש להסיט את מתג תאורת תא הנוסעים כך שלא תידלק (אם לא עשה זאת לפני שבת).
5. נעילת הדלתות תיעשה במפתח (לא בשלט 39 ).

התייצבות
כא. החתימה על טפסי התייצבות תידחה למוצאי שבת (באישור יועמ"ש אכ"א).
אם קצין הקישור לא יימצא עם היחידה במוצ"ש, יש למסור לו מערב שבת פתק ובו פרטיו האישיים של החייל כתחליף לחתימה.
כב. אין לבקש מנהג האוטובוס שיפתח את תא המטען בדרך חשמלית, כיוון שהדבר כרוך בחילול שבת.
יש לבקש מהנהג שלא ידליק רדיו או טלוויזיה במהלך הנסיעה כדי לשמור על צביון השבת.

קבלת הציוד
יש לחתום על כל סוגי הציוד הנדרש ביד שאינו רגיל בה ובקשקוש 40 .

עקרונות להכנת הציוד
כג. פעולות שניתן להקדים ליום שישי או לדחות למוצאי שבת – אין לעשותן בשבת.
כד. יש לבצע איסורי תורה בשינוי (או על ידי שניים כאחד), אלא אם כן הדבר יגרום לחוסר יעילות בעל משמעות ביטחונית, או עיכוב המכביד על ההכנות המבצעיות.
כה.. כל עוד ניתן להמיר את הפעולה האסורה מן התורה בפעולה שאין בה איסורי תורה יש לעשות כן.

הכנת הציוד
כו. קריעת ספוגים לשפצור לרצועות יש בה מלאכת קורע 41 . ולכן אם הספוג חיוני , יש לחתוך אותו בשינוי.
כז. פתיחת האיזולירבנד מהדבקותיו אין בו איסור תורה 42 . גזירת רצועת הדבק יש בה איסור תורה. את עיקר הגזירה לא ניתן לבצע בשינוי, אך את סיום ההפרדה יש לבצע בשינוי 43 .
כח. הדבקת ניירות אלו באלו אסורה משום תולדת תופר 44 . הדבקת איזולירבנד על רצועה קשיחה או גוף קשיח מותרת 45 . כריכת פס איזולירבנד אחד על אחר יש בה משום תופר. לכן, במידת האפשר, לא יכרכו מעבר לסיבוב אחד ברצועה למעט באיסור.
כט. בשפצור באמצעות קשירה יש איסור תורה 46 , ולכן יש לבצע קשר עניבה עד למוצאי שבת. אם נדרש לשפצר בשבת (כגון שיוצאים לפע"מ מיד במוצ"ש), יש לעשות זאת תוך כוונה להתיר בהקדם (ולא לגזור) 47 .
ל. בסחיטת שמן מבד יש איסור תורה, ולכן במידת האפשר, יש להשתמש בבד סינטטי שסחיטתו אסורה מדרבנן.
לא. כל דבר שניתן לעשות באמצעות מברשת אין להשתמש בפלנלית עבורו.
לב. בניגוב שמן יש להשתמש בנייר ובהיעדר נייר יש להיזהר מסחיטת הפלנלית.
לג. פירוק משני של הנשק ופירוק נַשָּׁק וכן הרכבתו כרוכים באיסורי בונה וסותר, ולכן יש להימנע מכך במידת האפשר .

כתיבה חיונית
לד. סדרי עדיפות לכתיבה בשבת – א. כתיבה בטלפון נייד 48 . ב. כתיבה על 'PALM' או מחשב נייד שאינו מחובר לחשמל או בעט שבת. ד. כתיבה על מחשב המחובר לחשמל. ה. כתיבה בעט רגיל 49 .
יש להסתפק בכתיבה מינימאלית, ולכתוב בשינוי במידת האפשר.

מטווח
לה. יש להימנע ככל האפשר מהסעת החיילים למטווח בכלי רכב, ובמידת הצורך – להטיל את הנהיגה על נהג גוי 50 .
לו.מילוי כדורים במחסנית אין בו איסור תורה, ויבוצע כרגיל.
לז. הצבת מטרות תיעשה בסדר העדיפויות הבא:
1. תקיעת שדרית בבסיס עץ.
2. ייצוב שדרית בסלעים 51 .
3. תקיעת בזנטים בהלמנייה על ידי שנים כאחד.
לח. מוטב להשתמש בשדריות בעלות ברגים. כאשר השדריות חלקות יש לחבר אליהם את המטרות באמצעות אזיקונים ולא באמצעות אקדח סיכות 52 . יש להקפיד לגזור את האזיקונים לאחר השבת.
לט. לפריקת כלי הנשק במטווח בלילה ידליקו מינימום פנסים (בשינוי) ויעבירום מאחד לשני. במידת האפשר ישתמשו בפנסי LED 53 .
מ. סימון פגיעות על המטרה ייעשה במידת הצורך בלבד, ביד שמאל ובקשקוש 54 .
מא.פתיחת נשק להעברת חוטר מותרת 55 (ויש מחמירים לסיים את הכנסת הפין הסוגר באמצעות גב היד 56 ).
מב. בסיום מטווח בליל שבת אם ניתן לדחות את הניקוי למוצ"ש יש לעשות כן. אם לא ניתן יש להסתפק במידת האפשר בפירוק ראשוני 57 .
מג. ניקוי יבש של נשק וניקוי פיח באמצעות טסטר אין בהם איסור תורה 58 . בניקוי בפלנלית יש להימנע ככל הניתן מסחיטה, ולכן יש להקפיד לטפטף שמן על הנשק עצמו ולנגבו.
מד. תרמילים ריקים הם מוקצה, ואין לאספם בשבת.
מה.מותר לחייל לטווח יותר מן הנדרש ממנו כדי לשפר את רמת כשירותו 59 . לוחם מאומן יצמצם את הירי למינימום הנדרש.
מו. התקשורת בין החמ"ל לכוח הטווח תתבצע בטלפון נייד ולא בקשר 60 .
מז. חזרה לבסיס ברכב מותרת רק כאשר היא נדרשת לצורך מבצעי.

בברכה,
הרב איל קרים, סא"ל
ראש תחום ההלכה
^ 1 יש דעות בזה – ראה שמירת שבת כהלכתה לב, הע' קד. מ, כב והע' סד. ראה בהרחבה: הלכה כסדרה , כבוד ועונג שבת, עמ' 169 ואילך.
^ 2 כדי שלא יצטרך להוציאו מחוץ לתחום העיר ויעבור על איסור תחומין, ובשש"כ מ, סה הקל בציוד השייך לאדם היוצא בעצמו מתחום העיר משום פיקוח נפש .
^ 3 התיק מוגדר 'בסיס לדבר האסור והמותר', ומותר לטלטלו בשבת - ראה בהרחבה שמירת שבת כהלכתה כ, נה.
^ 4 למניעת איסור ביטול כלי מהיכנו.
^ 5 עפ"י שו"ע שיא, ח. ראה מאמרו של הגר"י נויבירט ב'המעיין' תשכ"ז (והוסיף בעל פה כי ההיתר בגלל שעת הדחק המיוחדת בגיוס). וכן בספר דיני צבא ומלחמה.
^ 6 מוקצה מחמת גופו אסור בטלטול ע"י כיכר או תינוק.
^ 7 ראה שו"ע שח, ה – טלטול ע"י כיכר, ולאשכנזים מותר רק בשעת הדחק. לשיטת המג"א (שח, סא) טלטול שכזה מותר אף במוקצה מחמת ח"כ. טלטול חפץ שכזה בתוך כלי שיש בו דבר המותר נכלל אף הוא בהיתר זה, לדברי גשר החיים ה, ה, ב.
^ 8 שאין בהדלקתו בשבת איסור תורה של 'מבעיר'.
^ 9 שלא יצטרך לחתוך בשבת.
^ 10 למניעת צורך בשפצור רצועה לנשק.
^ 11 לשפצורים.
^ 12 לצורך שימון נשק. בשימון הנעשה בעזרת בד סינתטי אין איסור תורה של 'סוחט'.
^ 13 שימוש במהדק רגיל אסור משום 'תופר'.
^ 14 ראה מחניך א בעניין מוקצה בציוד המשמש לפיקוח נפש, ועדיף להשתמש בטלפון כשעון כי בכך נעשה הטלטול לצורך גופו, וזה מותר ללא פקפוק.
^ 15 אין לנתק את הטלפון בידיים, כי מלבד האיסור שבפתיחת מעגל חשמלי, יש פעולות אסורות נוספות הנגרמות כתוצאה מניתוק הטלפון; ומכל מקום מותר לנתק בדרך זו, כדי לאפשר יציאה מהבית, כי לדעת רוב הפוסקים אין איסור תורה גם בניתוק בידיים, והוא זקוק לטלפון לצורך ביטחוני.
אין מניעה לגעת בקצה המטען במהלך הניתוק, אע"פ שהוא עצמו מוקצה, כל זמן שהוא מחובר לטלפון המותר בטלטול .
^ 16 שש"כ פל"ב, לד, שחייב אדם להכין מבעוד יום, כל דבר שיצטרך לו בשבת לצורך פיקוח נפש, ואסור לו לסמוך על מה שיהא מותר לו לחלל שבת אם לא הכין מבעוד יום. גם אם אין כרגע מצב של פיקוח נפש, אבל עלול להתהוות מצב כזה, [וביחידה זו כך היא המציאות], מן הראוי להכין מבעוד יום כל דבר שאפשר להכינו, כל עוד אין הדבר כרוך בטורח גדול, כדי למנוע את הצורך בחילול שבת שעלול להתהוות בשל פיקוח נפש.
^ 17 העברת מצב המכשיר "מרוטט" ל"צלצול" בשבת, כרוך במספר פעולות אסורות: הדלקת תאורת לד, כתיבה על צג המכשיר, פתיחת וסגירת מעגלים חשמליים והצלצול עצמו בשעת שינוי מצב המכשיר. גם אם לא נחמיר לשיטת החזון איש שיש לדעתו איסור דאורייתא של בונה בחלק מהפעולות, ברור שלשיטת הבית יצחק יש איסור מוליד מדרבנן, וכן יש איסור בכתיבה על הצג אף שהיא מדרבנן משום שאינה מתקיימת.
^ 18 לשם "היחלצות" ממצב כזה, יקפיד לישב סמוך לפתח בית הכנסת, או שברגע השמע הצלצול, ילחץ send, יאמר בלחש "רק רגע", יצא וידבר.
^ 19 עפ"י שש"כ מ, ז.
^ 20 לדעת רמ"א שכח, יב, גם כשנאלצים לחלל שבת משום פיקוח נפש מצווה לצמצם בחילול שבת - לעשותו ע"י נוכרים או בשינוי. נראה שגם השו"ע מודה לכך במקרה שחילול שבת נצרך בשל חשש גרידא לפיקוח נפש (אע"פ שאם חולה לפנינו, מורה השו"ע לעשות את כל הנדרש לרפואתו ע"י גדולי ישראל כדרכו בחול, כמבואר שם).
ומכל מקום דעת הגרש"ז אוירבך, שכשאין המלאכה אסורה מן התורה, אין חובה לשנות בעשייתה. כך ניתן להבין מתוך ביה"ל רעח, א, שאסר לכבות את הנר מפני החולה שיישן, כיוון שניתן להוציאו מהחדר, אע"פ שכיבוי הנר אינו אסור מן התורה, שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שאיסור זה חמור משאר שבות - משמע שבשאר שבות מותר הדבר, ואין חובה לצמצם את האיסור.
למעשה יש להחמיר במקרה שלפנינו, ולא לעשות את הפעולות כדרכן כל זמן שספק אם יש להן זיקה לפיקוח נפש; וגם אם ודאי הדבר, אין לנקוט בגישה שצורך צבאי דוחה את השבת באופן גורף, אלא יש לבחון את הפגיעה בתפקוד המבצעי בכל מקרה לגופו.
^ 21 ככל ספק פיקוח נפש שמחללים עליו את השבת, מאחר ורמת הכוננות ביחידה עלתה וכל שכן כאשר חייליה הוזעקו מביתם, קרוב לוודאי שיתקבלו ביחידה הנחיות מבצעיות לצורך המשך הפעילות.
^ 22 החזרת השפופרת לעריסה פותחת מעגל חשמלי, ויש בכך איסור. כאן אין הדבר נוגע לפיקוח נפש, ולכן אין היתר להחזירה - ראה שש"כ לב, מב, שו"ת יבי"א ח"א סוף סימן יט. בדרך כלל אין לחוש שיתקשרו שנית כדי לבטל את הגעת החייל, או כדי ליידע בנוגע לנקודת איסוף וכדומה, כי אחרי שנוצר הקשר הראשוני עם החייל הוא זמין במכשיר הנייד.
^ 23 עפ"י שו"ע הרב שא, לט.
^ 24 שמירת שבת כהלכתה מא, לד.
^ 25 עפ"י רמ"א שד, א בעניין חותם של מתכת.
^ 26 דעת שלום, או"ח שיא. משנה ברורה 'ביצחק ייקרא' (עם הגהות הגר"א נבנצל שליט"א) כיוון ש'אגד כלי שמיה אגד', כלומר ש'הכלי משים כל שיש בו כחפץ אחד (רמב"ם, שבת יב, יא)', ואם כן כיוון שחל היתר הוצאה על חלק מהכיס או התרמיל חל על כולו, שהרי כולו הוא חפץ אחד; וכעין זה כתב גם שו"ת אגרות משה, או"ח ב, קג (בנוגע ליום טוב) שאין בהוספת סיגריות לחפיסה משום 'ריבוי בשיעורין'.
^ 27 למעט בנסיעה.
^ 28 יש לבחון את הצורך בכל מקרה לגופו.
^ 29 ואין לחשוש משום שאילת צרכיו בשבת, כ"כ הגר"ש דבליצקי בקונטרס תפילת הדרך והלכותיה. אך ראה בספר תורת היולדת (מהד' תשמ"ג) עמ' קיז-קיח שיש לאומרה רק בדרך מסוכנת (ע"פ שו"ע רפח,י ותקעו,יג שמותר בשבת לזעוק על חולה מסוכן).
^ 30 מספר דינים הובאו בעניין זה בספר שש"כ, אך הוראתם לציבור מסוכנת.
^ 31 פתיחת החימום מאפשרת למי הקירור של המנוע לזרום דרך מקרן תא הנוסעים וכך לחמם אותו. הבעיה היא במים שנותרו במקרן מהפעם הקודמת, ועם הזרמת מי הקירור הם חוזרים ומתחממים; ואמנם לדעת רמ"א שיח, טו אין איסור תורה להרתיח פעם נוספת מים שרתחו והצטננו (יש דעות בזה - עיין בשש"כ א, הע' כג), אך השו"ע שם אוסר.'.
^ 32 הפעלת המיזוג מגדילה את זרימת הדלק למנוע, וממילא את מספר הסל"ד. החשש הוא גם לשינוי קל, כי בכל סיבוב של המנוע נעשות 2-4 הבערות. כאשר הדבר נעשה בתנועה, בדרך כלל אין שינוי במספר הסל"ד.
^ 33 הפעלת מנגנון חשמלי בשינוי היא בגדר שבות דשבות המותרת במקום צער, כמבואר בשו"ע, או"ח שז, ה - ראה משנ"ב שכח, קז.
^ 34 ראה בהרחבה שש"כ מ, הע' קמז.
^ 35 שבות של אמירה לנכרי לעשות מלאכה קלה משאר איסורי דרבנן כמבואר במג"א שז, ה.
^ 36 בכיבוי מנוע בידיים יש חשש לאיסור תורה, כי בכך נדלקות נורות בקרה בלוח המחוונים, והרי הדלקת נורת להט או כל גוף חימום לוהט אסורה מן התורה משום 'מבעיר' (משנ"ב רעז, כב. שיח, א. שעה"צ שם. ראה שו"ת אחיעזר ג, ס), אבל בדרך המוצעת אינו מדליק בידיים אלא בדרך של גרמא.
^ 37 בסיבוב זריז ניתן להימנע מהדלקת הנורות, ומכל מקום אין איסור אם אין הידלקותן ודאית, מאחר ואינו מתכוון להדליק.
^ 38 עיין שש"כ מ, ס והע' קלב שכיבוי נורות הוא בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה; ואך אנו כתבנו להקל בדבר עפ"י שו"ת מנחת שלמה א, יב, המצדד שכיבוי נורה חשמלית אינו נחשב לכיבוי כלל.
^ 39 שמדליק נורות שונות ברכב.
^ 40 קשקוש אינו כתיבה מן התורה (ראה שו"ע, או"ח שמ, ג ומשנ"ב שם, מ), וביד שמאל הרי זה כשבות דשבות לצורך גדול (שו"ע שז,ה, ולוית חן שם).
^ 41 ביה"ל שמ, יג.
^ 42 כי הוא תפירה שאינה מתקיימת.
^ 43 סיום הגזירה יש בו חשש 'מכה בפטיש', ובלאו הכי יש בזה קורע – ביה"ל שמ, יד.
^ 44 שו"ע שמ, יד.
^ 45 רבים סבורים כי בהדבקת רך על קשה אין משום תופר, עי' אורחות שבת עמ' שמה הערה י, ובמלחמה יש להתיר.
^ 46 שו"ע שיז, א.
^ 47 באופן זה אין בזה איסור תורה.
^ 48 אין בזה איסור כתיבה.
^ 49 ראה באריכות במחניך חל' ג'.
^ 50 ראה תשובת הרמב"ן בב"י או"ח תקכו.
^ 51 איסור מוקצה בטלטול קל יותר מתקיעת בזנט. איסור בונה ביצירת מערום אבנים הוא רק מדרבנן – ראה ב"י או"ח רנט, ז. לקיחת אבנים ממקום אחר אין בה משום חופר מן התורה.
^ 52 חיבור באקדח סיכות יש בו איסור תורה של תופר – ארחות שבת עמ' שמז.
^ 53 פנס לד אין בו איסור מבעיר.
^ 54 אין איסור תורה בקשקוש – ראה ביה"ל שמ, ו.
^ 55 יש להקל כי סגירת הנשק אינה תוקע הן בגלל שזהו חלק משימוש הנשק, והן כי אינו מעשה אומן והן כי אינו מפרק את הנשק לשני חלקים, ואף שיש חולקים על זה יש מקום להקל.
^ 56 מטעם ששימוש הנשק המבצעי רק כשהוא מחובר, והתקיעה היא מחוזקת ויש בזה חשש מכה בפטיש.
^ 57 כי פירוק משני כרוך באיסורי תורה של בונה סותר ומתקן כלי (פירוק אומנותי והרכבתו הוי בונה ומכה בפטיש - ראה תוספות שבת קב, ב ור"ן שם).
^ 58 ראה יביע אומר ה, לג.
^ 59 מסתבר שריבוי אימון לאיש מילואים נחשב לסיוע מהותי ללחימה, ודווקא בלוחם המיועד ליחידה משמעותית.
^ 60 שימוש במכשיר קשר אסור מן התורה מטעם נורות הלהט הנדלקות במכשירי החמ"ל. לעומת זאת, בטלפון נייד לרוב הפוסקים אין איסור תורה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il