בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
901 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  חזרת ארון ה' משדה פלישתים לישראל

  פרק ו' פס' י"א-י"ג

  הפלישתים הגיעו להחלטה להשיב את ארון ה' לישראל. בהתבוננות בפסוקים, ניכר שינוי בסולם הערכים של הפלישתים בעקבות המפגש עם הארון. הארון נשלח בעגלה ונישא ע"י פרות באופן שנוגד את הטבע הפשוט, וכאשר הגיע למקומו באופן מדויק, הדבר הוכיח את גבורת ה'. המדרש מתאר זאת כאילו הפרות שרות שירה לה', והאמוראים נחלקים מהי אותה השירה, ומכל שיטה מתגלה עוד פן של נס נשיאת הארון. הראיה של אנשי בית שמש את הארון, טומנים בחובם את הסיבה להכאה שלהם בהמשך הפרק.

  הרב שמעון קליין | כ"ב חשון תשפ"ג
  undefined
  ספר יונה

  שליחות אלוקית מול איום לאומי

  ספר יונה מעלים את ההקשר ההיסטורי של שליחות הנביא – הצלת ממלכת אשור שעתידה לעלות על ירושלים – ובכך מורה לנו לקרוא את הסיפור כעוסק בחמלה על האנושות בלי החשבון הלאומי.

  הרב שמעון קליין | חשון תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  דברי הכוהנים על הצורך בהחזרת ארון ה'

  פרק ו פס' ד

  לאחר האסונות הפלאיים הנרחבים שחוו הפלישתים בכל מקום אליו הגיע הארון, העם הפלישתי דורש מהקוסמים ומכוהני הדת הפלישתים להחזיר את הארון לישראל, יחד עם אשם לכפרה. אנשי הדת משיבים מה האשם שיש יחד עם הארון, ובמסר עקיף לסרני פלישתים, הם מוכיחים על המדיניות שבה המשיכו הפלישתים להתנגד לאלוהי ישראל, למרות ההשלכות הכבדות שנגרמות מכך. הכוהנים מורים להשיב את הארון בצורה שתברר באופן וודאי, האם אלוהי ישראל באמת עומד מאחורי כל האסונות.

  הרב שמעון קליין | ט"ו חשוון תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  סיום תהליך ההתכללות של הפלישתים

  פרק ה פס' יא-יב ופרק ו פס' א-ג

  העקרונים מבינים את חשיבות הארון, עוברים לתפיסה יותר כללית ופועלים בניסיון להחזיר את הארון לישראל. מתחיל דיאלוג בין העקרונים לסרנים ולאנשי הדת.

  הרב שמעון קליין | ח' חשוון תשפ"ג
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  כיבוש העיר ליש ונדידת פסל מיכה

  פרק יח

  אין מלך ואין נחלה, הכירו בקולו שאין זה מכמרי עבודה זרה , שאל נא באלהים , הנער הלוי הצטרף אל הלוחמים , האלהים שעשיתי והכהן שמיניתי , כיבוש העיר ליש , עד מתי עמד פסל מיכה?

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  התאספות שרי פלישתים ותפילת הפלישתים אל הקב"ה

  פרק ה פס' ח-יא

  מלבד התיאור של עמ"י, לעיתים מתואר בנביא גם תהליכים המתרחשים בקרב האומות הסובבות. בשיא המהומה שנעשתה אצל הפלישתים, בגלל שלקחו את ארון ה', מתרחש תהליך של התאגדות והתכללות בקרב הפלישתים, דבר שמוביל לכך ששועתם עולה השמימה.

  הרב שמעון קליין | א' חשוון תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  תהליכים בערי הפלשתים

  שמואל א' פרק ה'

  השוואה בין הפלשתים לבין עם ישראל בשאלת היחס לאלוהות, ועיון בעונשים שה' מביא על הפלשתים.

  הרב שמעון קליין | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  תפיסת האלוהות של הפלישתים

  שמואל א' פרק ה' פס' א'-ה"א

  התפיסה של הפלישתים מוגשמת, הם תופסים שה' נמצא בתוך ארון הא-לוקים. מה משמעות השם דגון, בכל מקרה מדובר על מקור חיותם, וזה משום שתפסו שהאל הוא מקור כוח שיש לרצות אותו ולפייס אותו. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם העובדה ששמו את ארון הא-לוקים עם דגון היא שבחם או גנותם של הפלישתים, רבי יוחנן אומר ששמו אותו כי כיבדו את ארון הא-לוקים, וריש לקיש אמר שזה משום שזלזלו בו ואמרו שיבוא הנצוח ויהיה לפני המנצח, דגון נופל לפני ארון ה' ובכך רואים מי בעל הבית האמיתי.

  הרב שמעון קליין | י"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  הקדמה ללימוד תנ"ך

  החשיבות של לימוד התנ"ך דרכו נוכל לחזור להשראת השכינה, היחס בין התורה נביאים והכתובים והטעם לחלוקת התנ"ך לכ"ד ספרים.

  הרב שמעון קליין | ד' אלול תשפ"ב
  undefined
  שמואל א

  איש אחד ושמו אלקנה

  שמואל שקול כנגד משה ואהרן , נקודות הראויות לתשומת לב , לא היה בדורו כיוצא בו , תקופת השופטים - דור שכולו הבל , תשובת משקל לשתי פרשיות עגומות , ויהי איש אחד , כל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם , אלקנה עורר את העם לעלות לבית ה'.

  הרב שמעון כהן | אלול תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  ההבדל בין דברי המבשר לדברי כלת עלי

  שמואל א - המשך פרק ד'

  המבשר מבקר את עלי ומטיל עליו את האחריות. בסוף הפסוקים משבחים את עלי על יראתו מהקודש.

  הרב שמעון קליין | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  הניגודיות בין תפיסת ישראל לתפיסת הפלישתים

  פרק ד'

  הפער בין יריחו לבין המלחמה כאן. פלישתים הם אנושיים וטבעיים לעומת עם ישראל שהם פונים לה' בעת צרה.

  הרב שמעון קליין | כ"א תמוז תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  מלחמת ישראל ופלשתים

  פרק ד'

  תחילת הייעוד האלוקי של עם ישראל כעם וההתאגדות הכללית כצבא והנהגה, הכשלון בהבאת ארון ה' למחנה ישראל.

  הרב שמעון קליין | ט"ו תמוז תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  סיכום הפרק וההמתקה בסופו

  פרק ג' - שיעור 7

  פרק ג' - שיעור 7

  הרב שמעון קליין | ז תמוז תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  השלמת התהליך של שמואל

  פרק ג' - שיעור 6

  פרק ג' - שיעור 6

  הרב שמעון קליין | כ"ג סיון תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  תוכן נבואת שמואל

  פרק ג' - שיעור 5

  פרק ג' - שיעור 5

  הרב שמעון קליין | ט"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  הקריאה השלישית ופריצת הנבואה

  פרק ג' - שיעור 4

  פרק ג' - שיעור 4

  הרב שמעון קליין | ט' סיון תשפ"ב
  undefined
  10 דק'
  שיעורים נוספים

  רעיונות והסברים על קערת הסדר

  רעיונות נפלאים על הגדה של פסח, ועל הקערה.

  הרב יצחק בן יוסף | י' ניסן תשפ"ב
  undefined
  51 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  הקריאות אל שמואל ההבדלים והתהליך בינהם

  פרק ג' - שיעור 3

  פרק ג' - שיעור 3

  הרב שמעון קליין | ב' סיון תשפ"ב
  undefined
  16 דק'
  שיעורים נוספים

  שיר השירים ייחודה והנלמד ממנה

  מדוע שיר השירים קודש קודשים, ולדמותו של רבי עקיבא, וההלכות הנלמדות משיר השירים.

  הרב יצחק בן יוסף | ד' ניסן תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il