לב המועדים

הלכות והליכות "קריאת המגילה"

הרב יהודה לב | אדר א תשפ"ב