לימוד תנ"ך

היחס ללימוד תנ"ך

הסברי האחרונים ליחס בין התורה שבכתב לתורה שבע"פ לפי הרב גודפריד התושב"ע קודמת ואילו לפי הרב זצ"ל התורה שבכתב קודמת.

הרב פרופ' יגאל שפרן | י כסלו תשע"ט