כללי

ט"ו בשבט – יום חגה של ארץ-ישראל

ממד נוסף לט"ו בשבט בדורות האחרונים, ממד של שמחה על התגשמות דברי הנביאים, הרב שרייבר על בניה-בוניה של הארץ ועל ציורים קדושים .

הרב אברהם שרייבר | תשס"ז