יתרו

מתן תורה - מה זה אומר לגבינו?

דברים לפרשת יתרו ולט"ו בשבט

חשיבות מעמד הר סיני ומתן תורה. ההכרח שבהכנה והבנת גודל התורה והמעמד בו ניתנת, אז והיום. קצת על ענייני ט"ו בשבט.

הרב חיים בן שושן | ט"ו שבט תשע"א