בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  כללי ברכות

  דרך ארץ

  פרק יג

  א - שולחן של חסד. ב - אורח. ג - שלא להשחית מאכלים. ד - שיירי המאכלים. ה - בל תשקצו באכילה. ו - שלא להגעיל אנשים אחרים. ז - נימוסים בסעודה. ח - דברי תורה ודיבורים בסעודה. ט - שלא לאכול יותר מדי. י - המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים. יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים. יב - הפרשת הפסולת מהגוף וברכת 'אשר יצר'. יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו. יד - הלכות ברכת 'אשר יצר'. טו - ברכת הרפואה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  כללי ברכות

  פרק יב

  א - איסור ברכה לבטלה. ב - ברכה שאינה צריכה. ג - ספק ברכות להקל. ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם בירך. ה - מאה ברכות. ו - כללים בנוסח הברכות. ז - שניים שאוכלים יחד - האם טוב שאחד יברך? ח - חובת עניית אמן. ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול. י - האוכל איסור. יא - המברך באיסור האם יאכל. יב - נתינת מאכל לפני מי שלא יברך. יג - דין הטועה בברכתו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  41 דק'
  כללי ברכות

  עיקר וטפל

  פרק יא

  א - עיקר וטפל. ב - כשיש ספק אם מאכל טפל לחבירו. ג - תערובת של שני מינים. ד - תערובת שיש בה מין דגן. ה - מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה). ו - מצייה ומה שעליה. ז - עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו. ח - ממתקים. ט - מרק שיש בו כמה מינים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  ברכה אחרונה

  פרק י

  א - ברכה אחרונה. ב - ברכת מעין שלוש. ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש'. ד - בורא נפשות. ה - שיעור כזית לברכה אחרונה. ו - נפח ולא משקל. ז - שיעור אכילת פרס. ח - הידורים בדין השיעורים (בריה וכזית). ט - שיעור ברכה אחרונה בעוגה. י - שיעור ברכה אחרונה בשתייה. יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל. יב - עד אימתי יכול לברך. יג - הטועם ושותה בהפסקות אימתי יברך.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  הרחבות לפרק עיקר וטפל

  הרחבות לפניני הלכה ברכות

  כשנצרך לברך בתחילה על הטפל, פתיתים עם קטשופ, כשאוכל הטפל ראשון, ספקות בעיקר וטפל, בתערובת, תערובת דגן, מצייה עם ממרח, עוגה עם פירות, קסטה, גביע גלידה, השוקולד שבוופל, מרק עם כופתאות.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  כללי ברכות

  הרחבות לפתיחה להלכות ברכות

  הרחבות לפרק א'

  הכרת הטוב היא יסוד האמונה תיקון חטא אדם הראשון ברכת המזון כתיקון לאכילה יתירה הרהור לאו כדיבור, עניית אמן בכל כוחו, מעלת העונה אמן ביחס למברך, ברוך הוא וברוך שמו, תוספות דינים באחד המוציא את חבירו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  כללי ברכות

  סדר קדימה בברכה ראשונה

  כללי ברכה ראשונה ג'

  ח - סדר הקדימה בברכות השונות. ט - סדר הקדימה בברכות שוות. י - סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  כללי ברכות

  עיקר וטפל ב'

  ד. תערובת שיש בה מין דגן - המשך, ה. מאכלים נוספים: שניצל, קובה, שטרודל, בלינצ'ס, בוטנים אמריקאים, מוסקה, פלפל ממולא, ו. מציה ומה שעליה, ז. עוגה ממולאת, גלידה בגביע, קרמבו, גליליות גלידה, ח. ממתקים, ט. מרק שיש בו כמה מינים.

  הרב אליעזר מלמד | ג אייר תשס"ח
  undefined
  כללי ברכות

  מתי יברך שוב ברכה ראשונה

  כללי ברכה ראשונה ב'

  ה - עד כמה ברכה פוטרת. ו - היסח הדעת. ז - איזה שינוי מקום מחייב ברכה חדשה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  כללי ברכות

  הברכה לפני האוכל

  כללי ברכה ראשונה א'

  א - הברכה על ההנאה. ב - דרך הנאה. ג - שלא להפסיק בין הברכה לאכילה. ד - אופן אמירת הברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  38 דק'
  כללי ברכות

  טעויות בברכות

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יב "כללי ברכות"

  י. האוכל איסור - האם יברך ודין חולה האוכל איסור, ברכה על אוכל כשר אך בזמן אסור, יא. המברך באיסור - האם יאכל, המברך בטעות ונזכר שהוא בצום, יב. נתינת מאכל לפני מי שלא יברך, יג. דין הטועה בברכתו והחליף בין יין למים וכדו', מתי מותר לברך ברכה לבטלה כדי למנוע בושה.

  הרב אליעזר מלמד | יד' אייר תשסח
  undefined
  7 דק'
  כללי ברכות

  שניים שאוכלים יחד

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יב "כללי ברכות"

  שניים שאוכלים יחד האם טוב שאחד יברך ויוציא את חברו, הדין במאכלים השונים.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  23 דק'
  כללי ברכות

  ברכה לבטלה וברכה שאינה צריכה

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  א. איסור ברכה לבטלה; אמירת שם מהשמות הקדושים בלע"ז; מה יעשה אדם שטעה ובירך ברכה לבטלה ונזכר באמצע הברכה. ב. דין ברכה שאינה צריכה.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  כללי ברכות

  ברכה קצרה וארוכה

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  מתי נוסח הברכה הוא ארוך ומתי קצר?

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  18 דק'
  כללי ברכות

  דיני עניית אמן

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  חובת עניית אמן; האם יוצאים בשמיעה ברמקול; עניית אמן על ברכה של ילד; עניית אמן על ברכה של גוי.

  הרב אליעזר מלמד | ט' אייר תשס"ח
  undefined
  17 דק'
  כללי ברכות

  מאה ברכות

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  חובת אמירת מאה ברכות בכל יום; האם נשים חייבות מאה ברכות.

  הרב אליעזר מלמד | ט' אייר תשסח
  undefined
  27 דק'
  כללי ברכות

  ספק בברכות

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  דין ספק בברכות; הדין כאשר יש ספק ספיקא; מה הדין כאשר יש ספק אך נהגו לברך; האם יכול להנות כשמסופק אם בירך.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il