מגד ירחים

לא כנורו של דוד- דוד עצמו הוא כנור

הרב דוד כהן 'הנזיר' | ניסן תש"ע