מחיית עמלק

זכור את אשר עשה לך עמלק

בירור ענייני המאבק בין ישראל ועמלק, וענייני חג הפורים

הרב זאב לף