חודש אדר

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

בירור הלכתי ומחשבתי בענייני החודש וייחודו.

הרב אליעזר חיים שנוולד