שמחת פורים

מסכות

סיפור המגילה כביטוי להיסטוריה של עם ישראל.

ד"ר דניאל שליט