שמחת פורים

עצבות וחודש אדר

עיון בעניינים מהותיים בחג הפורים לאור פרשיות המגילה.

הרב אורי שרקי