מחיית עמלק

בין ישראל לעמלק

הרב הלל גפן | אדר תשע"ב