בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
34 שיעורים
  undefined
  רביבים

  שמחת פורים בקורונה

  ככל שנזכה לקיים את ימי הפורים בחיק המשפחה עם יותר שמחה, כך נזכה לגלות את השמחה העצמית שיסודה בנשמה, בקשר העמוק שבין האדם לבוראו, ומתוך כך נזכה במשך השנה לקיים את כל התורה והמצוות בעמקות ובישרות והברכה תתפשט לכל תחומי החיים

  הרב אליעזר מלמד | י"ג אדר תשפ"א
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות פורים בקורונה

  בכל השנים ישנה דילמה האם עדיף לקיים את הסעודה ברוב עם, שאז השמחה הכללית גדולה יותר אולם מאידך תשומת הלב מתפזרת בין המשתתפים הרבים. השנה, כדי למנוע הדבקה, יש לקיים את הסעודות בחיק המשפחה, או עם מעט חברים, לפי הוראות הבריאות

  הרב אליעזר מלמד | ו' אדר תשפ"א
  undefined
  פורים

  דיני פרזים ומוקפים

  פניני הלכה זמנים יז פורים

  א - מהי עיר מוקפת חומה. ב - ירושלים וסביבותיה. ג - דין מקומות המסופקים. ד - פרוז ומוקף בן יומו. ה - פורים המשולש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  42 דק'
  הלכות פורים

  מצוות השמחה והחסד

  פרק טז

  א - השמחה והחסד. ב - אחדות ישראל בפורים. ג - מתנות לאביונים. ד - משלוח מנות. ה - באיזה מנות מקיימים המצווה. ו - החייבים במשלוח מנות ומתנות לאביונים. ז - זמן נתינת המתנות והמנות ושליחות בקיומם. ח - בין משלוח מנות למתנות לאביונים. ט - מצוות השמחה והסעודה. י - מצוות המשתה. יא - המשך הלכות השתייה. יב - משמעות מצוות השתייה. יג - זמן הסעודה. יד - דין שתוי ושיכור בברכות ותפילת ערבית. טו - זמן הסעודה בפורים שבערב שבת. טז - תחפושת ואיסור לא ילבש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  41 דק'
  הלכות פורים

  פורים ומקרא מגילה

  פניני הלכה זמנים טו פורים

  א - נס הפורים. ב - קבלת התורה מחדש. ג - קביעת פורים לדורות. ד - זמן הפרזים וזמן המוקפים. ה - מצוות קריאת המגילה ופרסום הנס. ו - זמן הקריאה. ז - נשים במקרא מגילה. ח - קטנים. ט - המגילה. י - מצוות הקריאה ודין המפסיד מילה אחת. יא - דיני הקריאה. יב - הברכות וסדר הקריאה. יג - הנקמה בהמן ועשרת בניו. יד - על הנסים, קריאת התורה, הספד ותחנון. טו - מלאכה בפורים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  34 דק'
  חודש אדר

  חודש אדר

  פרק יד

  א - משנכנס אדר מרבים בשמחה. ב - ארבע פרשיות. ג - שנה מעוברת ואדר הראשון. ד - שלוש מצוות הקשורות למחיית עמלק. ה - מצוות מחיית עמלק. ו - פרשת 'זכור'. ז - האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור'. ח - האם עמלקי היה יכול להציל עצמו או להתגייר. ט - תענית אסתר. י - זכר למחצית השקל.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  רביבים

  לשמח – גם עם פחות משלוחים

  הנטייה לשלוח כמה שיותר משלוחי מנות, ולהשתתף עם כמה שיותר חברים בסעודת פורים, נובעת מרצון חיובי ליצור ולחזק קשרים * אולם החברות אינה נגמרת בפורים: גם מי שמצמצם במשלוחים, ומזמין פחות לסעודה, אם החוויה תהיה משמעותית בשבילו – הוא ייתן הרבה יותר לאחרים במהלך השנה * עמלק היה שבט שהתבסס על רצח וביזה, והדרך היחידה להתמודד מולו הייתה לנהוג בו כפי שהוא נוהג באחרים * עם זאת, עמלקי שבוחר במוסריות ובמצוות בני נח אינו נחשב עמלק – ובזה שונות תורות הגזע מתורתנו הקדושה

  הרב אליעזר מלמד | אדר ב תשע"ט
  undefined
  רביבים

  האם עמלקי יכול לחזור בתשובה?

  הסיבה לכך שיש למחות דווקא את העם העמלקי , למצווה זו יש גם היגיון מוסרי, לפיו יש להרתיע את הרשעים , האם עמלקי יכול לחזור בתשובה או להתגייר , כיצד קרה שמבני בניו של המן יצאו תלמידי חכמים, האם ניתן להחיל את המצווה גם בימינו.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ז
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות השמחה בפורים

  בפורים מצוות השמחה היא על ידי שתייה * גם שלא בשעת הסעודה, מצווה להרבות בשמחה בדרכים שונות * כמות השתייה תלויה בתגובתו של כל אדם ליין * נשים מחויבות בשמחה, אך עליהן לשתות פחות * השמחה כוללת מצווה לשמח אחרים * מה אפשר לתת בתור משלוח מנות, ובתור מתנות לאביונים, ובאילו כמויות * מה יעשה מי שאינו יכול לשלוח מנות או לתת מתנות לאביונים בפורים עצמו * כל אחד מבני הזוג חייב במשלוח מנות ובמתנות לאביונים, וגם נערים מעל גיל מצוות.

  הרב אליעזר מלמד | אדר ב תשע"ו
  undefined
  שמחת פורים

  תחפושת ואיסור לא ילבש

  תחפושת ואיסור לא ילבש.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  37 דק'
  הלכות פורים

  משתה וסעודה בפורים

  מצוות השמחה והסעודה, מצוות המשתה, המשך הלכות השתייה, משמעות מצוות השתייה, זמן הסעודה, דין שתוי ושיכור בברכות ותפילת ערבית , זמן הסעודה בפורים שבערב שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  פורים

  על הנסים, קריאת התורה, הספד ותחנון

  על הנסים, קריאת התורה, הספד ותחנון, מלאכה בפורים.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  43 דק'
  הלכות פורים

  דיני פרזים ומוקפים

  פניני הלכה זמנים טו

  זמן הפרזים וזמן המוקפים.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  31 דק'
  עניני החג

  נס הפורים

  מתוך פניני הלכה זמנים פרק טו' "פורים ומקרא מגילה"

  נס הפורים , קבלת התורה מחדש, קביעת פורים לדורות.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  5 דק'
  תענית אסתר

  תענית אסתר

  מתוך פניני הלכה זמנים יד "חודש אדר"

  תענית אסתר, מהי חומרת הצום, יולדת, חתן וכלה, בעלי ברית מילה, חולה .

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  39 דק'
  מחיית עמלק

  מצוות מחיית עמלק

  מתוך פניני הלכה זמנים "חודש אדר"

  שלוש המצוות הקשורות למחיית עמלק, מצוות מחיית עמלק, פרשת זכור, האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור', האם עמלקי יכול להציל עצמו או להתגייר.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  שמחת פורים

  שמחת פורים בקדושה

  הדעות השונות בקיום מצוות משתה בפורים – האם על אדם להיות שיכור או שתוי בלבד? , כל אדם יבחן את עצמו כיצד הוא מתנהג תחת השפעת יין , מצוות שתייה חלה גם על נשים, שתיית היין לשם מצווה משעבדת את הצד החומרי לעבודת ה' ,מצב השכרות מסמל את ההתבטלות ומסירות הנפש להנהגת ה' את העולם

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ב
  undefined
  רביבים

  לשמוח עם כולם

  מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים מסתעפות ממצוות השמחה * אין שמחה אמיתית כאשר העניים נותרו בצערם * משלוח מנות דווקא בדברים הראויים למאכל כפי שהם * האם יוצאים ידי חובה במשקה * כמות האוכל בכל מנה * מי נחשב עני שאפשר לתת לו מתנות לאביונים * כמה כסף צריך לתת כמתנות לאביונים * נשים חייבות במשלוח מתנות ומתנות לאביונים * מצוות הפורים לילדים בני מצווה או שהגיעו לגיל חינוך * מה לעשות כשהרב המקומי מתנגד לכך שנשים יקראו מגילה לעצמן

  הרב אליעזר מלמד | אדר התשע"ג
  undefined
  שמחת פורים

  שמחת פורים בקדושה

  הדעות השונות בקיום מצוות משתה בפורים – האם על אדם להיות שיכור או שתוי בלבד? , כל אדם יבחן את עצמו כיצד הוא מתנהג תחת השפעת יין , מצוות שתייה חלה גם על נשים, שתיית היין לשם מצווה משעבדת את הצד החומרי לעבודת ה', מצב השכרות מסמל את ההתבטלות ומסירות הנפש להנהגת ה' את העולם.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ב
  undefined
  רביבים

  מלחמה נגד שורש הרע

  עמלק מבטא את שורש הרע בעולם, והוא שהתחיל את שנאת ישראל בעולם * רק לאחר ביעור הרע תוכל להיות שמחה שלמה בעולם * עמלקי שקיבל עליו לשמור שבע מצוות בני נח, יצא מגדר עמלקי ואין למחותו * לפני יציאה למלחמה בעמלק פותחים בהצעת שלום * מחלוקת הפוסקים האם עמלקי יכול להתגייר * האם מי שמקפיד לאכול בשר חלק יכול לאכול אצל מי שאינו מקפיד * באכילה במסעדות בשריות יש להקפיד דווקא על כשרות למהדרין מטעם גוף כשרות ידוע ונאמן

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il