בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  שמחת פורים

  עד דלא ידע

  והנה בכל החגים נצטווינו על השמחה, אולם מיוחד הוא פורים למרות שהוא יו"ט מדברי סופרים מרבים בו בשמחה יתרה יותר מכל יו"ט "עד דלא ידע" בלי גבולות, מה פשר הדבר?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ח
  undefined
  עניני החג

  סוד התחפושות בפורים

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"ז
  undefined
  מחיית עמלק

  "מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר"

  מנהג ישראל להכות ולהריע בהזכרת המן בקריאת המגילה, כביכול כדי למחות את זכרו, אולם דוקא אז מגביה בעל הקריאה את קולו וחוזר ואומר "המן" להיות בטוח שכולם שמעו ולא החסירו מילה מן המגילה, וכך שמו של המן מהדהד ונזכר יותר מכל המילים שבמגילה ... האם מנהג פורימי הוא זה?!

  הרב דוד דב לבנון | זכור תשס"ו
  undefined
  מחיית עמלק

  "מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר"

  "מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר" – עד מתי?

  הרב דוד דב לבנון | זכור תשס"ה
  undefined
  מחיית עמלק

  כבדות הידים במלחמת עמלק

  משה רבנו יושב על האבן ומרים ידיים; כל זמן שידיו נשואות לשמים עם ישראל מנצחים, ברגע שהוא מורידם ישראל נופלים בפני עמלק; לכאורה קשה, מדוע על האבן שאינה מזכירה את הנס אלא את כבדות ידיו של משה שנבעה מחמת העצלות שלו ושל ישראל, מברכים עליה "ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה"?

  הרב דוד דב לבנון | זכור תשס"ה
  undefined
  מחיית עמלק

  הקריאה והמקרה

  הבחנה אמונית בין ישראל ועמלק

  ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם; בלעם ועמלק שניהם במהותם שונאים את ישראל ורוצים לאבדם; אין עמלק שולט בישראל אלא כאשר הם נופלים בספק זה של המקרה; "מגילת אסתר" – "גילוי ההסתר" שהביא גאולה לעולם; אומות העולם מאמינים לגורל, שהוא "אמונה" במקרה!; משמעות הגורל.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת ויקרא שבת "זכור" תשס"ג
  undefined
  תצוה

  לבושי מרדכי ומלבושי הכהן

  מטרת מלבושי הכהן; האם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא; "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש ממלכות..." הלבושים הללו אינם רק הידור חצוני; יוסף זכה לקבל מאביו כתונת פסים; הבגדים מהוים תקון הגוף והעלתו, ובנוסף לכך מסמלים את מותר האדם מן הבהמה; ההבדל בין שאול לדוד ביחסם לבגדים; התחפושות שנהגו בהם בפורים.

  הרב דוד דב לבנון | ערב פורים תשנ"ט
  undefined
  שמחת פורים

  הבנה ב"עד דלא ידע" בפורים

  טעם המצווה להרבות בשתיה עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי; בפורים יש להגיע למדרגת אמונה שהיא למעלה "מטעם ודעת", קבלת תורה מתוך בטול הדעת לקב"ה; מי גרם את הצלת היהודים בימי אחשורוש?; הדור קבלוה בימי אחשורוש; כשזה קם זה נופל; אנטישמיות כנגד ישראל; טעם בחירת ישראל; מהותם המיוחדת של שני ימי הפורים.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"ג
  undefined
  עניני החג

  האחדות בפורים

  אנו מוצאים במצוות פורים דגש מיוחד על אחדות בישראל, מה שלא מצאנו בחג אחר, כגון במצות משלוח מנות איש לרעהו, שטעם המצווה להרבות באהבה אחוה ורעות בישראל. מדוע זה כך? עמלק - גורם הפירוד בישראל, וכנגדו פורים - המאחד.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תש"ס
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות פורים משולש

  ליקוט ופירוט הלכות "פורים המשולש" בירושלים, בשנה שבה ט"ו אדר יוצא בשבת.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א
  undefined
  חיוב ההודאה על נס

  קביעת יום טוב לזכר נס

  האם אפשר לקבוע יום טוב לדורות על נס של הצלה, כפי שקבעו חז"ל את יום הפורים? שאלה זו נידונה בפוסקים שיובאו להלן, שעסקו בשתי שאלות עקריות: א. הואיל ו"בטלה מגילת תענית", האם אפשר לקבוע ימים טובים חדשים. ב. האם אין בקביעת יום טוב אסור "בל תוסיף"?

  הרב דוד דב לבנון | פורים תש"ס
  undefined
  עניני החג

  למנצח על אילת השחר

  לפורים

  את התפילה "קלי קלי למה עזבתני" המופיעה בתהילים, חז"ל מייחסים לאסתר. שנמשלה לאיילת השחר ; פורים נחשב לנס הגדול האחרון, שעליו נקבע חג, אך הוא שונה מכל הניסים שלפניו - במה? מדוע? וכיצד זה מתבטא?

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א
  undefined
  עניני החג

  הדור קבלוה לתורה שבעל פה

  לפורים

  כפיית ההר כגיגית על תורה שבע"פ. הנהגה של הסתר פנים. חידוש של תורה. קיימו וקבלו היהודים.

  הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א
  undefined
  עניני החג

  פורים לעומת שאר המועדים

  על הקשר שבין "מחני נא מספרך" ואי הזכרתו של משה רבינו בפרשת תצווה, לבין הפור שהטיל המן, שיצא לו חודש אדר - החודש בו מת ונולד משה. ועל ההבדל בין פורים לשאר המועדים.

  הרב דוד דב לבנון | פרשת תצוה תש"ס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il