בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
28 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  מדרש רבה

  תפילה

  מדרש רבה, פרשת ואתחנן

  מדרש רבה, פרשת ואתחנן

  הרב עידו יעקובי | ו' אב תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  מדרש רבה

  התוכחה - מקרבת או מרחיקה?

  מדרש רבה על פרשת דברים

  משה אומר "לא איש דברים אנכי", ומצד שני דווקא משה רבינו אומר את ספר דברים! דברי מוסר צריכים להאמר על דברים שנעשו בעבר, ולא על דברים שלא נעשו.

  הרב עידו יעקובי | כ"ח תמוז תשס"ט
  undefined
  41 דק'
  מדרש רבה

  "הנני נותן לו את בריתי שלום"

  מדרש רבה על פרשת פנחס

  ביאור גדלות השלום בעולם כולו. פינחס בקנאותו ופגיעתו לכאורה בשלום בעם ישראל, אך בעצם מחזיר את השלום בין ישראל לאביהם שבשמים.

  הרב עידו יעקובי | י"ד תמוז תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  מדרש רבה

  בלעם - נביא האומות "שתום העין"

  מדרש רבה על פרשת בלק

  הבדל מהותי בין ישראל לגוים - ישראל כשמקבלים כח מנצלים לטוב וגוים לרע. כוחו ורשעותו של בלעם.

  הרב עידו יעקובי | ז' תמוז תשס"ט
  undefined
  30 דק'
  מדרש רבה

  "זוהי מחלוקת קרח ועדתו"

  קורח טוען לקדושה לכולם אבל בא ממניעים אישיים - בכל מחלוקת יש צד אמיתי אבל השאלה מתי נגמרת האמת ומתחיל השקר..

  הרב עידו יעקובי | כ"ג סיון תשס"ט
  undefined
  36 דק'
  מדרש רבה

  חטא המרגלים לאור המדרש

  מדרש רבה על פרשת שלח לך

  השוואה בין מרגלי יהושע שמסרו נפשם להצליח במשימתם לבין מרגלי משה רבנו; סירחון המרגלים בכל שלב ושלב בשליחותם עפ"י המדרש.

  הרב עידו יעקובי | ט"ז סיוון תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  מדרש רבה

  שבעים הזקנים

  מדרש רבה על פרשת "בהעלותך"

  אסיפת שבעים הזקנים; מורא/כיבוד תלמידי חכמים; אחדות ושוויון בין שבעים הזקנים; שבעים פנים לתורה.

  הרב עידו יעקובי | ט' סיון תשס"ט
  undefined
  36 דק'
  מדרש רבה

  שליחת המצורעים - על שום מה?

  מדרש רבה על פרשת נשא

  תהליך ההיטהרות לפני מתן תורה נגדע בעקבות חטא העגל; שילוח המצורעים מהמחנה - שילוח הקלקול כדי שהקב"ה יוכל לחזור ולשרות בתוכנו; הלוים - המתוקנים שבעם.

  הרב עידו יעקובי | ב' סיון תשס"ט
  undefined
  40 דק'
  מדרש רבה

  טומאה מול טהרה

  מדרש רבה על פרשת אמור

  טהרה היא מציאות של חיים לעומת טומאה שהיא מציאות של מוות. טומאה וטהרה מתבטאות גם בדיבור. לשון הרע, זה מציאות של טומאה! מכיוון שלשון הרע, זה מציאות של טומאה והעדר, כל מי שנמצא באיזור של לשון הרע נפגע.

  הרב עידו יעקובי | י' אייר תשס"ט
  undefined
  41 דק'
  מדרש רבה

  מות נדב ואביהוא בראי המדרש

  מדרש רבה על פרשת אחרי מות

  בעולם הזה, טוב ורע, שמחה ועצב, מעורבבים. אף על פי כן מות הצדיקים, אינה כמיתת הרשעים. מיתת צדיקים מכפרת ומתקנת.

  הרב עידו יעקובי | ג' אייר תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  מדרש רבה

  שמותיו ומעלותיו של משה רבנו

  מדרש רבה על פרשת ויקרא

  הנביאים, ובראשם משה נקראים מלאכים; שמותיו של משה מלמדים על גדולתו ומעלותיו (מכולם הוא נקרא דוקא בשם שקראה לו בת פרעה); בחירת הקב"ה במשה.

  הרב עידו יעקובי | כז אדר תשס"ט
  undefined
  36 דק'
  מדרש רבה

  איכותו של בצלאל

  מדרש רבה על פרשת ויקהל

  תיאור משמעות קריאת ה' בשם בצלאל והשפעתו על מעשיו ועל כל הסובב אותו.

  הרב עידו יעקובי | כ' אדר תשס"ט
  undefined
  44 דק'
  מדרש רבה

  "ויקחו לי תרומה"

  מדרש רבה על פרשת תרומה

  מדרש רבה על פרשת תרומה

  הרב עידו יעקובי | כ"ט שבט תשס"ט
  undefined
  41 דק'
  מדרש רבה

  האיש יתרו

  מדרש רבה על פרשת יתרו

  מדוע ניתן ליתרו מקום כ"כ גדול בתורה ועוד בפרשה כ"כ מרכזית - פרשת מתן תורה? על האיש יתרו דרך עיני חז"ל.

  הרב עידו יעקובי | ט"ו שבט תשס"ט
  undefined
  41 דק'
  מדרש רבה

  כח תפילות ישראל

  מדרש רבה על פרשת בשלח

  כח ישראל בצעקתם ובזכות צעקתם נבקע הים. מאידך אומר המדרש שדוקא בכוחו של משה לגזור וה' מקיים שיבקע הים; תפילות ישראל הנן תפארתו של ה'.

  הרב עידו יעקובי | ח' שבט תשס"ט
  undefined
  38 דק'
  מדרש רבה

  קילוס הקב"ה

  מדרש רבה על פרשת בא

  קילוסו של הקב"ה גם בקטנים ביותר - האיזוב; הבריאה - כדי לקלס; עם ישראל הם בעלי היכולת לראות את הקילוס בכל מקום; ישראל נמשלו לאיזוב.

  הרב עידו יעקובי | א' שבט תשס"ט
  undefined
  44 דק'
  מדרש רבה

  צער ישראל ורחמי ה'

  מדרש רבה על פרשת וארא

  המדרש מבקר לכאורה את שלמה ומשה. משה לא נענש כי הצטער בצער ישראל. המדרש מלמד שאין רחמים יותר מרחמי הקב"ה.

  הרב עידו יעקובי | כג' טבת תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  מדרש רבה

  סופה של תקופה

  מדרש רבה על פרשת ויחי

  סוף הנהגתו של יעקב על כל היבטיו - התחלשות ההנהגה, התכוננות לעולם הבא והכנות לדורות הבאים.

  הרב עידו יעקובי | ט' טבת תשס"ט
  undefined
  41 דק'
  מדרש רבה

  יעקב ויוסף

  מדרש רבה על פרשת וישב

  עוצמת ישיבתו של יעקב מול בריחתו של עשיו; גדלותו של יוסף, הקשר והחיבור ליעקב.

  הרב עידו יעקובי | יח' כסלו תשס"ט
  undefined
  40 דק'
  מדרש רבה

  המפגש של יעקב עם עשיו

  מדרש רבה על פרשת וישלח

  צדדים שונים בהבנת המפגש במישור העכשווי ולעתיד לבוא.

  הרב עידו יעקובי | י' כסלו תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il