בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
842 שיעורים
  undefined
  2 דק'
  קצרים למועדים

  גאולת מצרים מאז ועד היום

  קצרים למועדים - הרב אלקנה ליאור

  שמחה והודיה על גאולת מצרים, כיוון שאם לא היינו נגאלים אז, לפני 3350 שנה, היינו עד היום עבדים. הרב אלקנה ליאור ברעיון ומסר קצר לשבת הגדול וחג הפסח.

  הרב אלקנה ליאור | ניסן תשפ"ד
  undefined
  2 דק'
  נקודה למחשבה

  אי אפשר להילחם ברע בלי להביא חלופה!

  קורבן הפסח הוא שלילה של אלוהי מצרים. אבל מה האלטרנטיבה ליום שאחרי מצרים? ואיך מציבים אותה? ואיך כל זה קשור לניסיון של בני ישראל להכין חמץ גם אחרי שה' ציווה את משה על איסור חמץ בפסח? הרב עודד מילר ב"נקודה למחשבה" לחג הפסח.

  הרב עודד מילר | ניסן תשפ"ד
  undefined
  2 דק'
  קצרים למועדים

  שיא השיאים בפסח!

  קצרים למועדים - הרב בניהו שרגא

  הקשר בין שבת לפסח והסיבה שפסח גדול יותר. שלבי החתונה ושלבי השבת וכיצד עולים בהדרגה.

  הרב בניהו שרגא | ניסן תשפ"ד
  undefined
  4 דק'
  הלכות ערב פסח

  הלכות ערב פסח - יד' ניסן תשפ"ד

  הרב יצחק בן יוסף | י ניסן תשפ"ד
  undefined
  8 דק'
  שבת הגדול

  שבת הגדול - הארה בהגדה של פסח

  הרב מאיר גולדויכט | י ניסן תשפ"ד
  undefined
  התבוננות אמונית

  מחשבות טובות – דיבורים טובים

  הרב נתנאל יוסיפון | י ניסן תשפ"ד
  undefined
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הנחיות להכשרה של כלים לפסח במטבח

  הרב שמואל אריאל | ניסן תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ליל הסדר לחיילים בחזית

  כשחייל לא יכול לקרוא את ההגדה הוא צריך לזכור שהעיקר בליל הסדר זה לזכור כי בזכות ההקרבה שלו, של אשתו וילדיו – עם ישראל לא משועבד לגרועים שבאומות. בזכותם זוכה כל עם ישראל לשבת בביתו ולחגוג את חירותו. אין מי שמקיים את חג החירות בהידור גדול יותר ממנו.

  הרב שמואל אליהו | י ניסן תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  עניין קרבן פסח

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  קרבן פסח מיוחד בכך שנצרכת בו כוונה חיובית לשם המצוה, מה שאין כן בקרבנות אחרים - בהם מספיק שלא יתכוון כוונה פסולה. כל פרטי הלכות קרבן הפסח מבטא אחדות, את השימוש בכל חלקי העולם לעבודת ד' ולגילוי שמו בעולם. ו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  52 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  הגדרת מצה

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  מהתבוננות במקורות וברבותינו הראשונים עולה, שהגדרת המצה אינה רק 'לא חמץ', אלא במובן מסוים המצה חייבת להיות בעלת פוטנציאל של חימוץ - שנמנע. יש בכך מספר דרכים, ולהם משמעות רעיונית המשליכה על עבודתנו וחיינו.

  הרב אליהו בלומנצווייג | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  33 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  מצוות אכילת מצה

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  שני גדרים באכילת מצה: 'בערב תאכלו מצות' - שהיא מצת מצוה, ו'על מצות ומרורים יאכלוהו' - שהיא מצה הנאכלת עם הפסח. לגדרים אלו השלכות ונפקא מינות. ההגדה אין עניינה סיפור גרידא, אלא הודאה. אליהו הנביא - משיב לב אבות על בנים.

  הרב יעקב שפירא | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  מצרים כמעצמה וכתרבות

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  ליציאת מצרים יש רובד עמוק יותר, של יציאה מטומאה לטהרה. טומאת מצרים היתה ירודה ונמוכה מאוד, והתבטאה בעיקר בעריות, והגאולה היתה על ידי הצדיקים שאמרו באומץ את שראוי לומר, והובילו את העם לטהרה, לתיקון המילה.

  הרב יהושע שפירא | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  מצות סיפור יציאת מצריים

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  בליל הסדר גדר הסיפור אינו רק פעולה פנימית אלא ה'להראות את עצמו' כחלק מההגדה. בכל מקום וזמן בו אנו נמצאים בלילה זה, יש להתחבר לסיפור ההגדה, ולהמחיש ולראות את הגודל שלה וכיצד היא מתבטאת היום. ואותנו הוציא משם!

  הרב שמעון כהן | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  מצוות ליל הסדר

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  הלכות רבות בליל הסדר, שיעור זה עוסק בהתכוננות לליל הסדר, במצות הקידוש, בשיעור ארבע הכוסות ובמשמעויותיהן האמוניות, בצורת ההסבה ובשיעור מצוות מצה.

  הרב אליעזר מלמד | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  הכנה לפסח

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  עשרת הימים הראשונים של ניסן מקבילים לעשרת ימי תשובה. עשרה ימי עבודה והתקדמות לחירות אמיתית מהמצרים ושיעבוד לד'. בהגדה אנו מבטאים את כך שאנו בדורנו שייכים לתהליך של גאולה, שהתחיל מלחם העוני שבמצרים, וממשיך עד אלינו.

  הרב ראובן ששון | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  52 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  אמירת הלל בליל הסדר וביום העצמאות

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  מדוע לא מברכים על ההלל בליל הסדר? מספר יישובים נאמרו בעניין. רב האי גאון הסביר שההלל שבפסח עניינו שירה, הנובעת בספונטניות ומהכרה פנימית שאנו עבדי ד'. הברכה, מבטאת שהמעשה הוא רק לשם קיום המצוה, וכל מצוה שאין בה ברכה - זה מחמת שיש בה תוכן שמעבר לקיום, תוכן של מוסר וחיבור טבעי.

  הרב ציון לוז | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"ד

  האיסור לשוב למצרים

  מתוך יום עיון לפסח בישיבת בית אל

  ישנו איסור לשכון בארץ מצרים, וחרף כך, מאות שנים שכנה קהילה יהודית במצרים. תירוצים שונים נאמרו ליישב את קיומה של קהילה זאת, וגם הראי"ה קוק התייחס לכך. בתשובתו זו ההלכתית משתקפת גם משנתו ההגותית, וכדרכו הגדולה והעמוקה של מרן הרב זצ"ל.

  הרב פרופ' נריה גוטל | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  2:03
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הלכות פסח הלכה למעשה

  שמחת החג, כשרות המוצרים, קטניות, הכשרת המטבח

  הרב משה בר ציון | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  3 דק'
  חודש ניסן

  ברכת האילנות

  הרב משה בר ציון | א' ניסן תשפ"ד
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  המעשה שהיו מסובין בבני ברק – ורס"ג

  המעשה בחכמים שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל ליל הסדר מושמט בהגדה של רס"ג,לשיטתו לאחר העיסוק בספור יציאת מצרים עדיף לעסוק בהלכות (קרבן) פסח כמו המעשה שבתוספתא.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il