שיעורים נוספים

בירור בגדרי מצוות מגיד

מהו שורש מצוות המגיד וגדרה? מדוע לא מברכים על מצוות מגיד?

הרב דביר אזולאי | ד' ניסן תשפ"ג